Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v ADOS
Sekcia sestier pracujúcich v ADOS
Predseda sekcie: Mgr. Jaroslav Straka
mobil: 0907247192
e-mail: jaro@rescuedetva.sk
Zamestnávateľ:


Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Terézia Lengyelová
mobil: 0905321328
Zamestnávateľ:

Členovia výboru:
PhDr. Eva Ursínyová
mobil: 0917376309
e-mail: ursinyovae@gmail.com
Zamestnávateľ: DCH Banská Bystrica, T. Andrašovana 44, Banská Bystrica, 97401.

Mgr. Danka Hajkova
mobil: 0915836457
e-mail: hajkov.danka@gmail.com
Zamestnávateľ: ADOS NADEJ Hajkova s. r. o., Zvolen Jesenskeho 17

Bc. Zuzana Maderová
mobil: 0948 213 363
e-mail: maderovazuzana@gmail.com
Zamestnávateľ: SALVUS s.r.o. ADOS, Komárnická 11, Bratislava 821 03

Súvisiace články

Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v ADOS SKSaPA s medzinárodnou účasťou
16. - 17. 10. 2015
Úhrada za zdravotnú starostlivosť pacientom
Vážení členovia Sekcie sestier pracujúcich v ADOS, na základe vašich otázok ohľadom priamej úhrady za zdravotnú starostlivosť pacientom a používania registračných pokladníc v zdravotníckych zariadeniach v ADOS, ktorých zriaďovateľom je nezisková organizácia sme oslovili JUDr.Dušana Slávika, ktorý poskytuje právne služby SKSaPA .
Registračné pokladnice v ADOS
Povinnosť vlastniť a používať registračnú pokladnicu však nevznikne, ak je ADOS-ke za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti zaplatené cez bankový účet (t.j. ADOS nevyberá priamu od pacientov, ale využíva Poštové poukážky a Internetbanking) a zazmluvnené zdravotné výkony fakturuje zdravotnej poisťovni.
VšZP uzatvorila zmluvy s poskytovateľmi domácej ošetrovateľskej starostlivosti
VšZP uzatvorila zmluvy s poskytovateľmi domácej ošetrovateľskej starostlivosti do 31.12.2015.
6. okrúhly stôl k Centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)
Dňa 20.5.2015 sa na MZ SR uskutočnil 6. okrúhly stôl k Centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) na tému „ Potenciálne nové úlohy sestier v Centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti.“
Celoslovenský odborný seminár spojený s voľbami do odbornej sekcie ADOS
Celoslovenský odborný seminár spojený s voľbami do odbornej sekcie ADOS
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie ADOS zo dňa 25. januára 2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie ADOS zo dňa 25. januára 2011
Príhovor ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika
Príhovor ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ADOS, ktorá sa konala v dňoch 6.-7.5.2011 v Poprade
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie zo dňa 14.10.2010 v Žiline
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie zo dňa 14.10.2010 v Žiline

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri