Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v ADOS
Sekcia sestier pracujúcich v ADOS
Predseda sekcie: Mgr. Jaroslav Straka
mobil: 0907247192
e-mail: jaro@rescuedetva.sk
Zamestnávateľ:


Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Terézia Lengyelová
mobil: 0905321328
Zamestnávateľ:

Členovia výboru:
PhDr. Eva Ursínyová
mobil: 0917376309
e-mail: ursinyovae@gmail.com
Zamestnávateľ: DCH Banská Bystrica, T. Andrašovana 44, Banská Bystrica, 97401.

Mgr. Danka Hajkova
mobil: 0915836457
e-mail: hajkov.danka@gmail.com
Zamestnávateľ: ADOS NADEJ Hajkova s. r. o., Zvolen Jesenskeho 17

Bc. Zuzana Maderová
mobil: 0948 213 363
e-mail: maderovazuzana@gmail.com
Zamestnávateľ: SALVUS s.r.o. ADOS, Komárnická 11, Bratislava 821 03

Súvisiace články

Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v ADOS SKSaPA s medzinárodnou účasťou
16. - 17. 10. 2015
Úhrada za zdravotnú starostlivosť pacientom
Vážení členovia Sekcie sestier pracujúcich v ADOS, na základe vašich otázok ohľadom priamej úhrady za zdravotnú starostlivosť pacientom a používania registračných pokladníc v zdravotníckych zariadeniach v ADOS, ktorých zriaďovateľom je nezisková organizácia sme oslovili JUDr.Dušana Slávika, ktorý poskytuje právne služby SKSaPA .
Registračné pokladnice v ADOS
Povinnosť vlastniť a používať registračnú pokladnicu však nevznikne, ak je ADOS-ke za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti zaplatené cez bankový účet (t.j. ADOS nevyberá priamu od pacientov, ale využíva Poštové poukážky a Internetbanking) a zazmluvnené zdravotné výkony fakturuje zdravotnej poisťovni.
VšZP uzatvorila zmluvy s poskytovateľmi domácej ošetrovateľskej starostlivosti
VšZP uzatvorila zmluvy s poskytovateľmi domácej ošetrovateľskej starostlivosti do 31.12.2015.
6. okrúhly stôl k Centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)
Dňa 20.5.2015 sa na MZ SR uskutočnil 6. okrúhly stôl k Centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) na tému „ Potenciálne nové úlohy sestier v Centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti.“
Celoslovenský odborný seminár spojený s voľbami do odbornej sekcie ADOS
Celoslovenský odborný seminár spojený s voľbami do odbornej sekcie ADOS
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie ADOS zo dňa 25. januára 2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie ADOS zo dňa 25. januára 2011
Príhovor ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika
Príhovor ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ADOS, ktorá sa konala v dňoch 6.-7.5.2011 v Poprade
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie zo dňa 14.10.2010 v Žiline
Zápisnica z riadneho zasadnutia výboru sekcie zo dňa 14.10.2010 v Žiline

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri