Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie
Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie
Predsedníčka sekcie: PhDr. Iveta Béressová
Mobil: 0903 421 580
Tel.: 02/59 37 14 45
e-mail: beressova@dfnsp.sk
Zamestnávateľ:
OCS – DFNsP
Limbova 1
833 40 Bratislava

Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Katarína Jendrušáková
mobil: 0948 253 433
e-mail: katarina.jendrusakova@nemocnicapp.sk
Zamestnávateľ: OCS – Nemocnica Poprad a.s.,

Členovia výboru:
Mgr. Ildiko Benczeová
mobil: 0908 803 692
e-mail: ildikobenczeova@centrum.sk
Zamestnávateľ: OSC – FNsP Nové Zámky

Mgr. Viera Hornacková
mobil: 0918 453 319
e-mail: viera.hornackova@gmail.com
Zamestnávateľ: FNsP Skalica a.s.

Anna Pidaná
mobil: 0915 327 194
e-mail: hanadin@gmail.com
Zamestnávateľ: NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Súvisiace články

Vzdelávanie pre sestry v odbore sterilizácie a dezinfekcie zdravotníckych pomôcok
Vzdelávanie pre sestry v odbore sterilizácie a dezinfekcie zdravotníckych pomôcok
Vzdelávanie pre sestry v odbore sterilizácie a dezinfekcie
Vzdelávanie pre sestry v odbore sterilizácie a dezinfekcie
VII. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách OCS
Dátum: 15. - 16. 11. 2017
Oznam absolventi 2013
Oznam absolventi 2013
Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity 2013CSKS017 III.
Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity 2013CSKS017 III. - Celoslovenskej konferencie sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri