Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach
Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach
Predsedníčka sekcie: Ružena Holecová dipl. op. sestra
mobil: 0904 610 942
e-mail: mazolkaa@gmail.com
Zamestnávateľ:
UNB Antolská 11
851 07 Bratislava

Podpredsedníčka sekcie: Michaela Kinčoková
mobil: 0908 959 243
e-mail: mkimcokova@nspdd.sk
Zamestnávateľ:
FNsP
Banská Bystrica

Členovia výboru: Mgr. Ľubica Urbancová
mobil: 0915 646 570
e-mail: lubivaurbancova@hospital-bojnice.sk
Zamestnávateľ:
NsP Bojnice
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

PhDr. Hulová Eva
mobil: 0910 908 757
e-mail: evahulova@nsptopolcany.sk
Zamestnávateľ:
NsP Topoľčany

Krajňaková Jana
mobil.: 0948 339 117
e-mail: cumpi@centrum.sk
Zamestnávateľ:
UNLP Rastislavova 43
Košice

Súvisiace články

XXIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v operačných sálach
Dátum: 20.-21.marca 2014
XXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach
V krásnom a historickom meste Prešov, v metropole rázovitého regiónu Šariš, sa v dňoch 4. - 5. 10. 2012 v priestoroch Raffaelo Hall konala XXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach s medzinárodnou účasťou.
XXI. Celoslovenská konferencia operačných sestier
V dňoch 29.9-30.9.2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnila XXI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach. Konferencie sa zúčastnilo 276 sestier z celej Slovenskej republiky.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri