Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach
Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach
Predsedníčka sekcie: Ružena Holecová dipl. op. sestra
mobil: 0904 610 942
e-mail: mazolkaa@gmail.com
Zamestnávateľ:
UNB Antolská 11
851 07 Bratislava

Podpredsedníčka sekcie: Michaela Kinčoková
mobil: 0908 959 243
e-mail: mkimcokova@nspdd.sk
Zamestnávateľ:
FNsP
Banská Bystrica

Členovia výboru: Mgr. Ľubica Urbancová
mobil: 0915 646 570
e-mail: lubivaurbancova@hospital-bojnice.sk
Zamestnávateľ:
NsP Bojnice
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

PhDr. Hulová Eva
mobil: 0910 908 757
e-mail: evahulova@nsptopolcany.sk
Zamestnávateľ:
NsP Topoľčany

Krajňaková Jana
mobil.: 0948 339 117
e-mail: cumpi@centrum.sk
Zamestnávateľ:
UNLP Rastislavova 43
Košice

Súvisiace články

XXIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v operačných sálach
Dátum: 20.-21.marca 2014
XXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach
V krásnom a historickom meste Prešov, v metropole rázovitého regiónu Šariš, sa v dňoch 4. - 5. 10. 2012 v priestoroch Raffaelo Hall konala XXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach s medzinárodnou účasťou.
XXI. Celoslovenská konferencia operačných sestier
V dňoch 29.9-30.9.2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnila XXI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach. Konferencie sa zúčastnilo 276 sestier z celej Slovenskej republiky.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri