Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Predseda sekcie: PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
mobil: 0915 943 571
e-mail: milan.laurinc@gmail.com
Zamestnávateľ:
NÚSCH, a.s. DKC
Limbova 1
831 01 Bratislava

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Andrea Bratová, PhD.
mobil: 0903 926 979
e-mail: abratova@gmail.com
Zamestnávateľ:
Trnavská univerzita
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzitné námestie 1
918 43 Trnava

Členovia výboru:
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
mobil: 0905 598 264
e-mail: helenagondar@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN
KAIM
Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

Mgr. Viera Kormaníková
mobil: 0903 102 287
e-mail: vierkakor@gmail.com
Zamestnávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
OAIM
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Bc. František Naňo
mobil: 0908 069 709
Zamestnávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
KAIM
Ružinovská 4810/6
821 01 Bratislava

Súvisiace články

VIII. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Pančevo
11. – 14. 10. 2018
Symposium Multicultural Nursing Care on ICU a Council Meeting EfCCNA
14. - 15. 09. 2018
VII. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Novi Sad
13. – 15. 10. 2017
Pracovné stretnutie EfCCNA
07. – 06. 10. 2017
III. Kongres POÚZP
16. – 17. 10. 2015
XXXIII. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne.
08. – 09. 10. 2015
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Trnave
18. – 19. 06 2015
Činnosť Sekcie sestier pracujúcich v AaIS
jún 2013 – jún 2015
2. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostli
27. - 28. 01. 2015
XXXII. Pracovné dni sestier pracujúcich v AaIM
09. – 10. 10. 2014
IV. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Belehrad
03. – 05. 10. 2014
Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe
05. – 06. 09 2014
1. postgraduálny kurz sestier pracujúcich v intenzívnej starostli
21. - 24. 1. 2014
Sympozium intenzívní péče v Ostrave
28. 11. 2013
I. Kongres POUZP
18. október 2013
Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe
11. – 12. október 2013
XXXI. Pracovné dni sestier pracujúcich v AaIM
10. – 11. október 2013
Slovenské sestry na XX. Kongrese Českej asociácie ARIM v Brne
19. – 21. september 2013
VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Nitre
14. – 15. jún 2013
III. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Kragujevac
20. – 22. apríl 2013
Sestra roka 2012
25. marec 2013
Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe
26. – 27. október 2012
V. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Novom Smokovci
22. – 23. jún 2012
II. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Divčibare
17. – 20. máj 2012
Sympozium intenzivní péče v Ostrave
1. december 2011
Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe
21. – 22. október 2011
IV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Ružomberku
3. – 4. jún 2011
III. Simpozijuma udruženja anestetičara u Beograd
27. – 28. november 2010
Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe
5. – 6. november 2010
III. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Trnave
24. – 25. jún 2010
Slovenské sestry na kongrese ARIM, Sepetná
16. - 17. apríl 2010
Slovenské sestry na kongrese ARIM v Kladne
2009
II. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaISaUS v Košiciach
19. - 20. jún 2009
Slovenské sestry na kongrese ARIM, Šternberk
3. - 4. apríl 2009
I. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaISaUS v Košiciach
17. - 18. október 2008
Slovenské sestry na kongrese ARIM v Kladne
jeseň 2008
Správy o činnosti sekcie
Správy o činnosti Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SK SaPA

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri