Úvod / Vzdelávanie / Odborné podujatia / On-line aktivity sústavného vzdelávania
On-line aktivity sústavného vzdelávania

SEPPIA občianske združenie v spolupráci so SKSaPA zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania – online prednášky prostredníctvom webovej stránky http://www.seppia.cz Sestra, pôrodná asistentka má možnosť absolvovať aktivitu sústavného vzdelávania na základe výberu zo zoznamu aktivít. Každá aktivita pozostáva online prednášky a autodidaktického testu. Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity ( 80 – 100 % 2 kredity, 60 – 80 % 1 kredit, 0 – 60 % 0 kreditov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. Všetkým sestrám, pôrodným asistentkám, ktoré absolvovali aktivity sústavného vzdelávania on -line prednášky Seppia do konca augusta 2013, boli kredity za účasť pridelené elektronicky.


FARMI – PROFI, spol. s r.o. organizuje v spolupráci s našou komorou akreditované e-semináre pre sestry a pôrodné asistentky na vzdelávacom portáli Meditrend.sk.

Aktuálne testy nájdete po vašom prihlásení na www.meditrend.sk. Nezabudnite si správne vybrať vašu pracovnú pozíciu pre zobrazenie adekvátneho obsahu.

Testy sú hodnotené v závislosti od vašej úspešnosti (80 – 100 % = 2 kredity, 60 – 80 % = 1 kredit, 0 – 60 % = 0 kreditov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov. V prípade neúspešného riešenia môžete test po 30 dňoch opakovať.

Po úspešnom absolvovaní testu si môžete ihneď stiahnuť certifikát v sekcii Moje certifikáty.


Komora pre medicínske právo – MEDIUS, občianske združenie v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania e-learningovou formou prostredníctvom portálu www.e-medius.sk. E-learningové kurzy sú určené všetkým zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám na Slovensku. Online vzdelávanie umožňuje sestre z pohodlia domova absolvovať kurz na zvolenú tému. V súčasnosti je dostupných 7 kurzov s názvom: 1. Postavenie sestry a pôrodnej asistentky v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti; 2. Etika v povolaní – povolanie k etike; 3. Informovaný súhlas – základné východiská a princípy inštitútu a osobitné/extrémne situácie (nespôsobilí pacienti/deti/pacienti v bezvedomí).; 4. Právna zodpovednosť za výkon zdravotníckeho povolania (zodpovednosť za výkon zdravotníckeho povolania v rizikových situáciách - trestné právo, komunikácia s policajným zborom, súdmi, znalcami, postavenie sestry v konaniach.; 5. Povinná mlčanlivosť.; 6. Zdravotná dokumentácia.; 7. Vakcinácia pre sestry; 8. Povinná mlčanlivosť; 9. Zdravotná dokumentácia. V rámci projektu „Poďakuj sestre“ sú dva kurzy pre sestry bezplatné, a to „Právna sebaobrana sestry“ a „Agresívny a nespolupracujúci pacient“. Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú zdravotnej sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity (80 – 100 % 2 kredity, 60 – 80 % 1 kredit, 0 – 60 % 0 kreditov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.,v znení neskorších predpisov. Po absolvovaní a úspešnom riešení AD testu každej zdravotnej sestre/PA bude zaslané potvrdenie o účasti do emailovej schránky, na základe ktorého si zadá kredity na portál SKSaPA.


Amepra, s. r. o. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek organizuje e-learningové aktivity s názvom: 1. „Zdravotní problematika u dojčiat – zápcha a vplyv výživy na rozvoj imunitných ochorení. 2. Kojenecká a batolecí výživa: současná vědecká fakta“. Aktivity sú určené predovšetkým pre zdravotníckych pracovníkov v odboroch špecializujúcich sa na starostlivosť o dojčatá a malé deti. Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity (80 – 100 % 2 kredity, 60 – 80 % 1 kredit, 0 – 60 % O kreditov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov. Aktivita je dostupná na webovej stránke www.hippakademie.cz. Po jej absolvovaní a úspešnom riešení AD testu každej sestre/PA bude zaslané potvrdenie o účasti do emailovej schránky, na základe ktorého si zadá kredity na portál SK SaPA.


C4P, s. r. o. má 7 ročné skúsenosti s e-learningom odbornej a laickej verejnosti na Slovensku. Už v roku 2008 spustili prvú e-learningovú video prezentáciu spojenú s autodidaktickým testom na portáli WebAkadémia, zameranú na odbornú verejnosť. Edukačný portál WebAkadémia bol fokusovaný len na lekárov. Doteraz pre nich realizovali stovky kurzov. Kurzy si mohli riešitelia prejsť na web portáli, alebo na mobilných zariadeniach so systémom iOS a android, vďaka bezplatnej mobilnej aplikácii WebAkadémia. Na želanie ich klientov spoločnosť rozšírila pôsobenie aj na sestry a na základe spolupráce so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, po zaregistrovaní sa na portáli WebAkadémia (www.webakademia.sk), budú môcť sestry/PA prechádzať študijné materiály popredných slovenských odborníkov z rôznych oblastí a v čase, ktorý vyhovuje len im. Splnením podmienok môžu získať kredity v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z., podľa úspešnosti riešenia ADtestu (80 – 100 % 2 kredity, 60 – 80 % 1 kredit, 0 – 60 % O kreditov). Prvý kurz pripravený pre sestry je na tému „ASTMA“. Onedlho budú nasledovať aj ďalšie kurzy a spoločnosť C4P, s.r.o. má v pláne pripraviť pre sestry aj mobilnú aplikáciu, ktorá im uľahčí prístup k portálu WebAkadémia.


Medzinárodný projekt pod názvom Centrum excelencie - sestry východnej Európy pre kontrolu tabaku (EE-COE) - táto štúdia zdarma poskytne sestrám inštruktáž, ako môžu pomáhať svojim pacientom prestať fajčiť. Jedná sa o e-learningovú aktivitu, ktorá nie je v zmysle Vyhlášky 366/2005 Z. z. ohodnotená kreditmi, nakoľko súčasťou tohto e-learningu nie je AD test.Základný prieskum je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://www.ctrc.medsch.ucla.edu/redcap/surveys/?s=XEItvhAGeF. Podrobnejšie informácie k danému projektu nájdete v materiáloch, ktoré boli zaslané do emailových schránok na portal.sksapa.sk.

Spoločnosť Profipharma s. r. o. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek organizuje e-learningové aktivity s názvom: „ASA v sekundárnej prevencii KV ochorení a sprievodné GIT komplikácie“ a „Bezpečnosť a účinnosť urapidilu – pre sestry." Aktivity SV sú určené sestrám a pôrodným asistentkám s rôznym odborným zameraním. Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity (80 – 100 % 2 kredity, 60 – 80 % 1 kredit, 0 – 60 % O kreditov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z, v znení neskorších predpisov. Každá Sestra, pôrodná asistentka má možnosť absolvovať 2 e-learningové aktivity (študijný materiál + AD test), ktoré sú uverejnené v časti Vzdelávanie sestier na webovej stránke www.evll.sk. Všetkým sestrám, pôrodným asistentkám, po absolvovaní a úspešnom riešení AD testu, bude zaslané potvrdenie o účasti do emailovej schránky, na základe ktorého si zadá kredity na portál SK SaPA.

HARTMANN - RICO spol. s r.o. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek organizuje e-learningovú aktivitu s názvom: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“. Aktivita je prístupná na webovej stránke http://www.bode.sk/. Aktivita je určená sestrám a pôrodným asistentkám s rôznym odborným zameraním. Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity (80 – 100 % 2 kredity, 60 – 80 % 1 kredit, 0 – 60 % 0 kreditov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z, v znení neskorších predpisov. Po jej absolvovaní a úspešnom riešení AD testu každej sestre/PA bude zaslané potvrdenie o účasti do emailovej schránky, na základe ktorého si zadá kredity na portál SKSaPA. V prípade, že absolvujete daný kurz, prosím kontaktujte uvedenú adresu – zuzana.oskova@hartmann.info.
Medmark s. r. o. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek organizuje e-learningovú aktivitu s názvom „Sústavné vzdelávanie pre sestry 4“, ktorá obsahuje študijný materiál a ADtesty z odboru vnútorného lekárstva určené pre sestry. E-learningová aktivita je dostupná na www.medseminar.sk. AD test je hodnotený v závislosti od úspešnosti riešenia (80 – 100 % = 2 kredity, 60 – 80 % = 1 kredit, 0 – 60 % = 0 kreditov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov. Po úspešnom absolvovaní ADtestu Vám bude do emailovej schránky, ktorú uvediete pri prihlásení, zaslané potvrdenie o absolvovaní ADtestu s príslušným počtom kreditov. Kredity za absolvovanie e-leatningovej aktivity si zadávate na základe potvrdenia o absolvovaní sama do svojho konta na portal.sksapa.sk.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri