Úvod / Vzdelávanie / Odborné podujatia / On-line aktivity sústavného vzdelávania
On-line aktivity sústavného vzdelávania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 80 – 100 % = 2 kredity,
  • 60 – 80 % = 1 kredit,
  • 0 – 60 % = 0 kreditov.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


FARMI – PROFI, s. r. o.

Web: www.meditrend.sk

Názov ASV: „Faktory ovplyvňujúce adherenciu pacienta k liečbe“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 30. 07. 2018

Názov ASV: „SCORE v liečbe hypertenzie s dyslipidémiou“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 30. 07. 2018

Názov ASV: „Súčasné možnosti v liečbe SM“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 30. 07. 2018

Názov ASV: „Mýty a fakty v hypertenzii“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 30. 07. 2018

Názov ASV: „Komunikácia s chronicky chorým pacientom“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 30. 07. 2018
MEDMARK, s. r. o.
Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity SV: „Problematika polypragmázie u starších pacientov“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 31. 08. 2018

Názov aktivity SV: „Aktivity sústavného vzdelávania V.“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 31. 01. 2019
HARTMANN-RICO spol. s. r. o.
Web: www.bode.sk
Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“
Obdobie: 16. 06. 2016 – ....... (neurčito)
Edukafarm s. r. o.
Web: www.edukafarm.sk

Názov aktivity SV: „Inzulín v liečbe diabetes mellitus typu 2“
Obdobie: 12. 02. 2018 – 11. 08. 2018
MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov ASV:
001 Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca
002 Etika v povolaní sestry
003 Informovaný súhlas v praxi sestry
004 Právna zodpovednosť sestry
006 Vedenie zdravotnej dokumentácie
007 Povinná mlčanlivosť v práci sestry
012 Vakcinácia pre sestry
013 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení
018 Správna klinická prax
021 Právna sebaobrana sestry
022 Agresívny a nespolupracujúci pacient
026 Ochrana osobných údajov pri očkovaní
027 Čo je korupcia a čo je darovanie?
032 Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia

Obdobie: 15. 07. 2017 – 14. 07. 2018

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri