Úvod / SK SaPA / O nás / Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra

Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 55 regionálnych komôr, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory.

Členovia komory - sestry a pôrodné asistentky sú podľa svojej odbornosti združené v profesijných smeroch, a to:

  • sestry vykonávajúce povolanie v zdravotníckych zariadeniach (viceprezidentka PhDr. Drahoňová)
  • sestry vykonávajúce povolanie v nezdravotníckych zariadeniach (viceprezidentka PhDr. Margita Kosturíková)
  • pôrodné asistentky (viceprezidentka PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a.)


Komora má zriadené odborné sekcie podľa jednotlivých odborov, v ktorých je účasť členov dobrovoľná a bezplatná. Členka komory - môže byť združená v ľubovolnom počte odborných sekcií. Zoznam odborných sekcií, ako aj kontakty na jednotlivých predsedov, sú dostupné v časti Odborné sekcie.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri