Úvod / Médiá / Kontaktné informácie / Zamestnanci kancelárie
Zamestnanci kancelárie
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Mobil: +421 918 518 178

Riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
e-mail: laurinc@sksapa.sk
Mobil: +421 908 677 731

Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania

Mgr. Jana Slováková, PhD.
e-mail: jana.slovakova@sksapa.sk
tel.: +421 41 38 102 19
Mobil: +421 917 753 587

Registrácia

Mgr. Vladimíra Šafáriková
e-mail: safarikova@sksapa.sk
tel.: +421 2 40 20 20 66
Mobil: +421 917 793 360 (aktívne len v pracovnom čase)

Obnovenie registrácie, licencie, etická spôsobilosť

Erika Škarbová
e-mail: skarbova@sksapa.sk
tel.: +421 2 40 20 20 61
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)

Pozastavenie a zrušenie registrácie, členstvo, poplatky

Emília Tužinská
e-mail: tuzinska@sksapa.sk
tel.: +421 2 40 20 20 63
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)

Mediálny a marketingový poradca - komunikácia s médiami

doc. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
e-mail: marcel.lincenyi@sksapa.sk
Mobil: +421 917 793 350

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri