Úvod / Médiá / Kontaktné informácie / Zamestnanci kancelárie
Zamestnanci kancelárie
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Mobil: +421 918 518 178

Riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
e-mail: laurinc@sksapa.sk
Mobil: +421 908 677 731

Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania

Mgr. Jana Slováková, PhD.
e-mail: jana.slovakova@sksapa.sk
tel.: +421 41 38 102 19
Mobil: +421 917 753 587

Registrácia

Mgr. Vladimíra Šafáriková
e-mail: safarikova@sksapa.sk
tel.: +421 2 40 20 20 66
Mobil: +421 917 793 360 (aktívne len v pracovnom čase)

Obnovenie registrácie, licencie, etická spôsobilosť

Erika Škarbová
e-mail: skarbova@sksapa.sk
tel.: +421 2 40 20 20 61
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)

Pozastavenie a zrušenie registrácie, členstvo, poplatky

Emília Tužinská
e-mail: tuzinska@sksapa.sk
tel.: +421 2 40 20 20 63
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)

Mediálny a marketingový poradca - komunikácia s médiami

doc. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
e-mail: marcel.lincenyi@sksapa.sk
Mobil: +421 917 793 350

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri