Úvod / Médiá / Kontaktné informácie / Vedúci regionálnych centier HSV
Vedúci regionálnych centier HSV
Kontakty na regionálne centrá (RC) hodnotenia sústavného vzdelávania v rámci jednotlivých VÚC
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je financovaný zo zdrojov ES.

VÚC Banská Bystrica
Vedúci regionálneho centra v Banskej Bystrici: PhDr. Iveta Drahoňová
Adresa
Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Horná 60
974 01 Banská Bystrica
Kontaktné údaje
Tel.: 048/38 101 55
Mobil: 0917 753 582
E-mail: iveta.drahonova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 11,30 - 15,00 hod.
Streda: 11,30 - 16,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Bratislava
Vedúci regionálneho centra v Bratislave: Mgr. Jana Mitošinková
Adresa
Regionálne centrum HSV Bratislava
Amurská 71
821 06 Bratislava
Kontaktné údaje
Tel.: 02/40 20 20 62
Mobil: 0917 753 516
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 13,00 - 16,00 hod.
Streda: 13,00 - 16,00 hod.
Piatok: 9,00 - 12,00 hod.

VÚC Košice
Vedúci regionálneho centra v Košiciach: PhDr. Anna Schmiedl
Adresa
Regionálne centrum HSV Košice
Hlavná 68
040 01 Košice
Kontaktné údaje
Tel.: 055/38 102 92
Mobil: 0917 753 586
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Nitra
Vedúci regionálneho centra v Nitre: Mgr. Miroslava Trpišová, PhD.
Adresa
Regionálne centrum HSV Nitra
VBC štúrova 22
949 01 Nitra
Kontaktné údaje
Tel.: 037/38 102 08
Mobil: 0917 753 583
E-mail: trpisova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Prešov
Vedúci regionálneho centra v Prešove: Mgr. Iveta Michalcová
Adresa
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov
Kontaktné údaje
Tel.: 051/38 101 83
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Trenčín
Vedúci regionálneho centra v Trenčíne: Mgr. Tomáš Tkáč
Adresa
Regionálne centrum HSV Trenčín
Nám. SNP 9
911 01 Trenčín
Kontaktné údaje
Tel.: 032/38 101 17
Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 16,30 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Trnava
Vedúci regionálneho centra v Trnave: Mgr. et. Bc. Martina Orlovská
Adresa
Regionálne centrum HSV Trnava
Hlavná 27
917 01 Trnava
Kontaktné údaje
Tel.: 033/38 102 23
Mobil: 0917 753 584
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Žilina
Vedúci regionálneho centra v Žiline: Mgr. Jana Slováková, PhD.
špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania
Adresa
Regionálne centrum HSV Žilina
M. R. štefánika 822/11
010 01 Žilina
Kontaktné údaje
Tel.: 041/38 102 19
Mobil: 0917 753 587
E-mail:
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri