Úvod / Médiá / Kontaktné informácie / Vedúci regionálnych centier HSV
Vedúci regionálnych centier HSV
Kontakty na regionálne centrá (RC) hodnotenia sústavného vzdelávania v rámci jednotlivých VÚC
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je financovaný zo zdrojov ES.

VÚC Banská Bystrica
Vedúci regionálneho centra v Banskej Bystrici: PhDr. Iveta Drahoňová
Adresa
Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Horná 60
974 01 Banská Bystrica
Kontaktné údaje
Tel.: 048/38 101 55
Mobil: 0917 753 582
E-mail: iveta.drahonova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 11,30 - 15,00 hod.
Streda: 11,30 - 16,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Bratislava
Vedúci regionálneho centra v Bratislave: Mgr. Jana Mitošinková
Adresa
Regionálne centrum HSV Bratislava
Amurská 71
821 06 Bratislava
Kontaktné údaje
Tel.: 02/40 20 20 62
Mobil: 0917 753 516
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 13,00 - 16,00 hod.
Streda: 13,00 - 16,00 hod.
Piatok: 9,00 - 12,00 hod.

VÚC Košice
Vedúci regionálneho centra v Košiciach: PhDr. Anna Schmiedl
Adresa
Regionálne centrum HSV Košice
Hlavná 68
040 01 Košice
Kontaktné údaje
Tel.: 055/38 102 92
Mobil: 0917 753 586
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Nitra
Vedúci regionálneho centra v Nitre: Mgr. Miroslava Trpišová, PhD.
Adresa
Regionálne centrum HSV Nitra
VBC štúrova 22
949 01 Nitra
Kontaktné údaje
Tel.: 037/38 102 08
Mobil: 0917 753 583
E-mail: trpisova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Prešov
Vedúci regionálneho centra v Prešove: Mgr. Iveta Michalcová
Adresa
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov
Kontaktné údaje
Tel.: 051/38 101 83
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Trenčín
Vedúci regionálneho centra v Trenčíne: Mgr. Tomáš Tkáč
Adresa
Regionálne centrum HSV Trenčín
Nám. SNP 9
911 01 Trenčín
Kontaktné údaje
Tel.: 032/38 101 17
Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 16,30 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Trnava
Vedúci regionálneho centra v Trnave: Mgr. et. Bc. Martina Orlovská
Adresa
Regionálne centrum HSV Trnava
Hlavná 27
917 01 Trnava
Kontaktné údaje
Tel.: 033/38 102 23
Mobil: 0917 753 584
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

VÚC Žilina
Vedúci regionálneho centra v Žiline: Mgr. Jana Slováková, PhD.
špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania
Adresa
Regionálne centrum HSV Žilina
M. R. štefánika 822/11
010 01 Žilina
Kontaktné údaje
Tel.: 041/38 102 19
Mobil: 0917 753 587
E-mail:
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri