Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Kredity
Kredity
Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.
 
Kritériom písomného hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určitého počtu kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka je povinná za 5-ročné hodnotiace obdobie získať 100 kreditov, z čoho 50 kreditov za vykonávanie praxe sestry alebo pôrodnej asistentky najmenej počas štyroch rokov z piatich a samoštúdium (nemerateľná zložka) a 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania (merateľná zložka).

Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri