Úvod / Biele srdce / Archív z podujatí / Medzinárodný deň sestier 2013
Ocenené v kategórii Sestra a pôrodná asistentka - pedagóg
Zoznam ocenených
Ocenené v kategórii Sestra a pôrodná asistentka - manažérka
Zoznam ocenených
Mimoriadne ocenenie Biele srdce
Meno ocenenej
Fotogaléria
Počet fotografií (12)
Ocenené v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi
Zoznam ocenených

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri