Kontaktné údaje

Adresa:
Amurská 71
821 06 Bratislava
Slovenská republika

 

Kontaktné údaje:
Tel.: +421 2 40 20 20 66
E-mail: viď. príslušná kontaktná osoba
Web: http://www.sksapa.sk


Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod. 
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod. 
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.


Zamestnanci kancelárie


Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Mobil: +421 918 518 178
E-mail: lazorova@sksapa.sk


PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Mobil: +421 908 677 731
E-mail: laurinc@sksapa.sk


Mgr. Jana Slováková, PhD.
špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania
tel.: +421 41 38 102 19
Mobil: +421 917 753 587
E-mail: jana.slovakova@sksapa.sk


Mgr. Vladimíra Šafáriková
registrácia, obnovenie registrácie
tel.: +421 2 40 20 20 66
Mobil: +421 917 793 360 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: safarikova@sksapa.sk

Mgr. Jana Mitošinková

licencie, etická spôsobilosť
tel.: +421 2 40 20 20 62 
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

Emília Tužinská

pozastavenie a zrušenie registrácie, členstvo, poplatky
tel.: +421 2 40 20 20 63
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tuzinska@sksapa.sk

PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

mediálny a marketingový poradca - komunikácia s médiami
E-mail: marcel.lincenyi@sksapa.sk


Zamestnanci regionálnych centier hodnotenia sústavného vzdelávania

vedúca Regionálneho centra pre HSV pre Banskobystrický samosprávny kraj 
Mgr. Júlia Jankovičová
Mobil: 0917 753 582
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk

vedúca Regionálneho centra pre HSV Bratislavského samosprávneho kraja 
Mgr. Ľubica Husárová
Mobil: 0917 753 516
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk

vedúca Regionálneho centra pre HSV Košického samosprávneho kraja 
PhDr. Anna Schmiedl, MPH
Mobil: 0917 753 586
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk

vedúca Regionálneho centra pre HSV Nitrianského samosprávneho kraja 
Bc. Barbora Abrmanová
Mobil: 0917 753 583
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk

vedúca Regionálneho centra pre HSV Prešovského samosprávneho kraja 
Mgr. Iveta Michalcová
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk

vedúci Regionálneho centra pre HSV Trenčianského samosprávneho kraja
Mgr. Tomáš Tkáč
Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk

vedúca Regionálneho centra pre HSV Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. et. Bc. Martina Orlovská
Mobil: 0917 753 584
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk

vedúca regionálneho centra pre HSV Žilinského samosprávneho kraja
Mgr. Jana Slováková, PhD.
Mobil: 0917 753 587
E-mail: jana.slovakova@sksapa.sk


 

Kontaktný formulár

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a napíšte nám.


Meno*

Registračné číslo

Email*

Vaša správa*

ANTI - SPAM kontrola*

* povinné údaje

Kde nás nájdete

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri