Úvod / Oznamy / Slovenské zdravotníctvo potrebuje dofinancovať, no takýmto spôsobom sa to nedá robiť donekonečna
Slovenské zdravotníctvo potrebuje dofinancovať, no takýmto spôsobom sa to nedá robiť donekonečna

Bratislava 5. 10. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý schválil, že zdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za poistencov štátu. Komora však zároveň upozorňuje na to, že takéto financovanie slovenského zdravotníctva nie je zdravé, pretože buď značí o tom, že kompetentní nevedia správne hospodáriť, alebo dostávajú málo finančných zdrojov.

Ministerstvo zdravotníctva SR v novele zákona pôvodne navrhovalo, aby sadzba za poistencov štátu posledné dva mesiace v roku 2017 stúpila z 3,78 na 4,73 percenta z vymeriavacieho základu, aby sa mohlo do sektora zdravotníctva dostať 50 miliónov eur. Nakoniec štát do zdravotníctva naleje ďalších 100 miliónov eur. „Dofinancovanie zdravotníckeho rozpočtu sa stalo už takmer pravidlom, čo svedčí o zlom rozpočtovaní, respektíve o fakte, že zdravotníctvo si žiada viac prostriedkov, než je vláda ochotná doňho naliať. Do istej miery to má za cieľ držať poskytovateľov v neistote a nútiť tak znižovať výdavky, avšak v konečnom dôsledku sa aj tak pristúpi k navýšeniu prostriedkov, pretože poskytovatelia avizujú platobnú neschopnosť a hrozbu prepúšťania zamestnancov už aj tak ich poddimenzovaného ich počtu,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že podobný scenár sa každý rok opakuje, pretože Asociácia nemocníc Slovenska každý rok vydáva takmer identické vyjadrenie týkajúce sa nedostatku zdrojov na platy zamestnancov a vláda tak pravidelne pristupuje k opatreniu, ktoré načas zažehná nedostatok zdrojov. Napríklad v roku 2015 musela vláda umelo dvíhať percento za poistencov štátu zo 4,16 na 5,85 v posledných dvoch mesiacoch roka, podobne tomu bolo aj v minulom roku.
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. pripomína, že Národný kontrolný úrad pri svojej kontrole v zdravotníckych zariadeniach vyčíslil, že z každých 122,59 eur, ktoré vykážu poskytovatelia, zdravotné poisťovne zaplatia len 100 eur, čo dlhodobo vytvára dlh zdravotníckych zariadení. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., NKÚ rovnako avizoval možné trestné oznámenia za porušovanie verejnej súťaže, či za netransparentné obstarávania tovarov a služieb. Niektoré kontrolované štátne nemocnice totiž uzatvorili koncesné zmluvy v rozpore so zákonom, a to aj preto, že nemali na takýto krok súhlas Vlády SR. Nemocnice pred uzatváraním nových zmlúv nemali vypracované analýzy uskutočniteľnosti, ktoré by preukázali lepšiu hospodárnosť a efektívnosť využitia verejných zdrojov prostredníctvom externého dodávateľa. Jednou z príčin, prečo nemocnice dosahujú zlý hospodársky výsledok, môže byť aj fakt, že ziskové pracoviská boli odštátnené bez toho, aby bola spracovaná dôsledná ekonomická analýza takéhoto kroku. „Bohužiaľ, musíme konštatovať, že niektorí doterajší štatutári, ktorých sa výsledky kontrol priamo dotýkajú, stále sedia na svojich stoličkách aj po vyhlásení konkurzov na obsadenie pozícií riaditeľov nemocníc. Verejnosť nemá informácie o tom, ako sa výsledky kontrol premietli do zmien v hospodárení niektorých nemocníc, či o konkrétnych trestných podaniach,“ dodala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Ďalšie články v sekcii

Komora vyzýva na dodržiavanie ľudských práv rodičiek rozhodnúť o tom, ako privedú na svet svoje dieťa
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) upozorňuje na to, že štát stále upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania a svedomia. Rodičky sa na Slovensku ani dnes nemôžu ľudsky rozhodnúť pre legálny pôrod v domácom prostredí, či vybrať si svoju pôrodnú asistentku, ktorá by sa o nich starala pred aj po pôrode v nemocniciach, čo ženy čoraz častejšie požadujú. Porušenie základných ľudských práv slovenských žien dokumentujú taktiež viaceré výpovede rodičiek o nevhodných praktikách zdravotného personálu v nemocniciach.
Komora víta zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním, no naďalej požaduje upraviť mzdy všetkým sestrám
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a praxou najmenej 5 rokov, no myslí si, že takéto sestry by si zaslúžili viac. Predstavitelia komory navyše upozorňujú na to, že aby bolo možné na Slovensku stabilizovať katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentkám, bude potrebné zvýšiť platy všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.
Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera ako aj ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera na akútne riešenie neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach. Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb trápi nielen nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, ale aj zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie.
SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava – SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri