Úvod / Oznamy / Slovenské zdravotníctvo potrebuje dofinancovať, no takýmto spôsobom sa to nedá robiť donekonečna
Slovenské zdravotníctvo potrebuje dofinancovať, no takýmto spôsobom sa to nedá robiť donekonečna

Bratislava 5. 10. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý schválil, že zdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za poistencov štátu. Komora však zároveň upozorňuje na to, že takéto financovanie slovenského zdravotníctva nie je zdravé, pretože buď značí o tom, že kompetentní nevedia správne hospodáriť, alebo dostávajú málo finančných zdrojov.

Ministerstvo zdravotníctva SR v novele zákona pôvodne navrhovalo, aby sadzba za poistencov štátu posledné dva mesiace v roku 2017 stúpila z 3,78 na 4,73 percenta z vymeriavacieho základu, aby sa mohlo do sektora zdravotníctva dostať 50 miliónov eur. Nakoniec štát do zdravotníctva naleje ďalších 100 miliónov eur. „Dofinancovanie zdravotníckeho rozpočtu sa stalo už takmer pravidlom, čo svedčí o zlom rozpočtovaní, respektíve o fakte, že zdravotníctvo si žiada viac prostriedkov, než je vláda ochotná doňho naliať. Do istej miery to má za cieľ držať poskytovateľov v neistote a nútiť tak znižovať výdavky, avšak v konečnom dôsledku sa aj tak pristúpi k navýšeniu prostriedkov, pretože poskytovatelia avizujú platobnú neschopnosť a hrozbu prepúšťania zamestnancov už aj tak ich poddimenzovaného ich počtu,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že podobný scenár sa každý rok opakuje, pretože Asociácia nemocníc Slovenska každý rok vydáva takmer identické vyjadrenie týkajúce sa nedostatku zdrojov na platy zamestnancov a vláda tak pravidelne pristupuje k opatreniu, ktoré načas zažehná nedostatok zdrojov. Napríklad v roku 2015 musela vláda umelo dvíhať percento za poistencov štátu zo 4,16 na 5,85 v posledných dvoch mesiacoch roka, podobne tomu bolo aj v minulom roku.
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. pripomína, že Národný kontrolný úrad pri svojej kontrole v zdravotníckych zariadeniach vyčíslil, že z každých 122,59 eur, ktoré vykážu poskytovatelia, zdravotné poisťovne zaplatia len 100 eur, čo dlhodobo vytvára dlh zdravotníckych zariadení. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., NKÚ rovnako avizoval možné trestné oznámenia za porušovanie verejnej súťaže, či za netransparentné obstarávania tovarov a služieb. Niektoré kontrolované štátne nemocnice totiž uzatvorili koncesné zmluvy v rozpore so zákonom, a to aj preto, že nemali na takýto krok súhlas Vlády SR. Nemocnice pred uzatváraním nových zmlúv nemali vypracované analýzy uskutočniteľnosti, ktoré by preukázali lepšiu hospodárnosť a efektívnosť využitia verejných zdrojov prostredníctvom externého dodávateľa. Jednou z príčin, prečo nemocnice dosahujú zlý hospodársky výsledok, môže byť aj fakt, že ziskové pracoviská boli odštátnené bez toho, aby bola spracovaná dôsledná ekonomická analýza takéhoto kroku. „Bohužiaľ, musíme konštatovať, že niektorí doterajší štatutári, ktorých sa výsledky kontrol priamo dotýkajú, stále sedia na svojich stoličkách aj po vyhlásení konkurzov na obsadenie pozícií riaditeľov nemocníc. Verejnosť nemá informácie o tom, ako sa výsledky kontrol premietli do zmien v hospodárení niektorých nemocníc, či o konkrétnych trestných podaniach,“ dodala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Ďalšie články v sekcii

Európska federácia sestier nesúhlasí s premenovaním zdravotníckeho asistenta na "praktickú sestru"
Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov - nízke mzdy a zlé pracovné podmienky, nie je riešením! Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú prinášajú koncepčné riešenie základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok zdravotných sestier na Slovensku je však realitou, a to neprinesie lepšie zdravotné podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre zdravotné sestry!
SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri