Úvod / Oznamy / SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijali informáciu, že zákonodarcovia nepriamo novelizáciou zákona o lieku a zdravotníckych pomôckach upravili aj zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve na základe ktorej povolanie „zdravotnícky asistent“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahradil slovami „praktická sestra“.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pokladá schválený návrh zákona v spojení s platnou vyhláškou MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach za nielen nesúladný so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií ale aj za taký, ktorý môže zhoršiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti rovnako ako aj postavenie sestier a pôrodných asistentiek a samotných zdravotníckych asistentov. Zákon nielenže nepredstavuje efektívny nástroj pre dosiahnutie zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale práve naopak jeho dôsledky môžu byť výrazne negatívne a to nielen vo vzťahu k pacientom ale aj zdravotníckym pracovníkom.

Na základe vyššie uvedených skutočností Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby využil svoje ústavné právo a vrátil tento vládny návrh zákona späť do parlamentu aby nedošlo k porušovaniu európskej direktívy, chaosu v našom zdravotníctve a následne ku znižovaniu kvality zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie články v sekcii

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek
Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri