Úvod / Oznamy / SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov
SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov

Bratislava 11. 1. 2018 – Ministerská sestra na Slovensku PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. dobrovoľne odišla z postu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva SR, nakoľko dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby novej ministerskej sestre posilnil kompetencie, aby mohla efektívnejšie koordinovať ošetrovateľstvo, a taktiež prijímať zásadné opatrenia na zmeny slovenského ošetrovateľstva, ktoré pocítia nielen sestry a pôrodné asistentky, ale aj pacienti.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zriadil odbor ošetrovateľstva krátko po svojom nástupe dňa 15. júna 2016, pričom od 1. augusta 2016 do konca minulého roka mu šéfovala PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorú verejnosť pozná aj ako ministerskú sestru. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto prijalo so znepokojením informáciu o tom, že odchádza dobrovoľne z pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. „Sme toho názoru, že PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. sa veľmi dobre zhostila pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. Podarilo sa jej zlepšiť nielen komunikáciu medzi sestrami a MZ SR, ale svojím pôsobením zároveň naštartovala novú etapu vnímania ošetrovateľstva na Slovensku. Aj z tohto dôvodu som okamžite požiadala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o pracovné stretnutie za účelom prerokovania možného riešenia vzniknutej situácie a zlepšenia spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a SK SaPA. Žiaľ, šéf rezortu zdravotníctva zrejme pozíciu ministerskej sestry nepovažuje za až za takú dôležitú, nakoľko si osobne doteraz nenašiel čas nato, aby si vypočul dôvody nespokojnosť Tatiany Hrindovej a hľadal riešenia,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a., ktorá ešte stále verí, že minister Tomáš Drucker nezriadil pozíciu ministerskej sestry „len na oko“ a má úprimný záujem zlepšiť postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ako aj podmienky pre pacientov.
Samotná PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. odišla z Ministerstva zdravotníctva SR na základe jej dlhodobej nespokojnosti s nedostatočnou komunikáciu o problémoch týkajúcich sa sestier a nedostatku kompetencií a pracovných podmienok na samotnom ministerstve. Podľa jej slov nemala možnosť vstupovať do rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňovali život sestier. „V pozícii ministerskej sestry som si nevedela zvyknúť na to, že o sestrách rozhodovali iní odborníci a ja som nemala možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie. Nadobudla som pocit, že na MZ SR prevažuje názov niektorých politikov nad vecnou a odbornou argumentáciou. Takým príkladom môže byť, že ma neprizvali k riešeniu úloh týkajúcich sa ošetrovateľstva, ako napríklad úprava organizácie riadenia v nemocniciach bez možnosti akceptovať názvoslovie pozícií a nariadenia v zmysle odborného usmernenia a podobne,“ vysvetľuje bývalá ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorej vadilo nielen neriešenie podnetov sestier na nedodržiavanie nariadenia vlády, či nedostatočná spolupráca jednotlivých odborov MZ SR pri tvorbe materiálov.
Nespokojnosť s pozíciou riaditeľa odboru ošetrovateľstva MZ SR už netají aj vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Ako povedal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., s odstupom času je potrebné konštatovať, že sa naše očakávania plné optimizmu nenapĺňajú, vo väčšine prípadov ostávajú návrhy a postrehy sestier a pôrodných asistentiek neakceptované, ale MZ SR je naopak nečinné práve tam, kde sa žiada okamžitý zásah. (napr. kontrola personálnych normatív v oblasti riadenia ošetrovateľskej starostlivosti). Pri projektoch Ministerstva zdravotníctva SR komora doposiaľ navrhovala zmeny vychádzajúce z potrieb ošetrovateľskej praxe, pričom ich pripravovali sestry a pôrodné asistentky z praxe, ktorých sa tieto zmeny budú priamo dotýkať. Napriek tomu, že sa predstavitelia na pracovných stretnutiach so zástupcami MZ SR, vrátane ministerskej sestry dohodli na zmenách, s rozčarovaním potom zistili, že finálny návrh zmeny legislatívy bol iný, ako bola pôvodná dohoda. „Musím povedať, že ministerstvo zdravotníctva si zvolilo pozíciu takzvanej kompetenčne slabej ministerskej sestry, teda takej, ktorá je v zásade len tlmočníkom politiky ministerstva smerom k sestrám a pôrodným asistentkám. Jej status jej nedáva právo ovplyvňovať politické a iné zásadné otázky týkajúce sa ošetrovateľstva. Ministerská sestra má plniť úlohy ministerstva podľa rozhodnutí ministra, nie presadzovať záujmy sestier,“ dodal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
SK SaPA dlhodobo upozorňovala na potrebu zriadenia pozície ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Bola to taktiež jedna z troch požiadaviek, ktorú SK SaPA požadovala od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. „V roku 2016 sme s potešením prijali informáciu o zriadení Odboru ošetrovateľstva v organizačnej štruktúre Ministerstva zdravotníctva SR, čím sme dúfali že sa významnejšie posilní účasť sestier a pôrodných asistentiek na riešení otázok v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii na Slovensku. Dúfali sme, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker túto funkciu zriadi s patričnými kompetenciami a novej ministerskej sestre umožní robiť také zásadné zmeny v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ktorú budú pre sestry a pôrodné asistentky prijateľné. Žiaľ, stal sa pravý opak,“ dodala prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a. s tým, že ministerská sestra by mala mať podobné kompetencie ako jej kolegyňa v Českej republike, ktorá môže vydávať nariadenia, vyhlášky či podobné legislatívne rámce regulujúce ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu.

Ďalšie články v sekcii

SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.
SK SaPA udelí 27 sestrám ocenenie Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) v tomto roku ocení dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri