Úvod / Oznamy / Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou
Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou

Vysoké Tatry 21. 9. 2017 – Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problém Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien sa na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny a vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.

Celoslovenskú konferenciu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera. „Rozhodli sme sa organizovať konferenciu ako veľké strategické podujatie komory zamerané na budúcnosť ošetrovateľstva, aby sme vedeli, na čom je potrebné pracovať, akým smerom sa máme uberať, aby sme navonok vedeli komunikovať, čo je ošetrovateľstva, a čo pre spoločnosť znamená práca sestier a pôrodných asistentiek. V odbornej diskusii sme zistili, že s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek sa pasujú všetky krajiny Vyšehradskej štvorky a preto vyzývam jednotlivé vlády, aby tento problém riešili spoločne v spolupráci s európskymi inštitúciami,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.
Prezidentka Poľskej komory sestier a pôrodných asistentiek (NIPiP) Mgr. Zofia Malas, zúčastnených konferencie informovala, že Poľsko je podľa štatistík OECD v počte sestier na chvoste krajín V4, pričom sestry vyčerpáva aj to, že musia robiť celú ošetrovateľskú činnosť, keďže nemajú žiadny pomocný personál.
Predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. varuje Slovensko, aby sa nevydalo zlou cestou ako Česká republika, ktorá zrušila registráciu a celoživotné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a porušila tak smernice Európskej únie. „Z úst zástupcov ministerstva zdravotníctva stále počujeme, ako nás majú radi, ako nás potrebujú, tak nech nás konečne zaplatia, pretože bez adekvátneho platu nebude o toto povolanie v budúcnosti záujem, už teraz je v Českej republike v ročníku 16 študentov. Kompetentní by si mali konečne uvedomiť, že pokiaľ sestra nebude mať na Slovensku alebo v Česku minimálne 2000 eur na výplatu, nebude pracovať," povedal za búrlivého potlesku zúčastnených Predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. Slovenské sestry prišla osobne pozdraviť aj podpredsedníčka Maďarská komora zdravotníckych pracovníkov MESZK Dr. Katalin Papp, PhD., či docentka Natalia Shygonska, PhD. z Ošetrovateľského inštitútu v Zhytomyre na Ukrajine.
Podľa člena Prezídia a Rady komory PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s., je vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku v súlade s legislatívou Európskej únie a slovenské sestry sú využiteľné v ktorejkoľvek krajine Európy. „Nechceme zaspať na vavrínoch a chceme byť v jadre európskeho ošetrovateľstva aj napriek tomu, že ošetrovateľstvo ovplyvňuje mnoho vonkajších faktorov ako napríklad politika štátu. Upratovanie v oblasti kompetencií sestier a pôrodných asistentiek je síce na konci ale opatrenia na stabilizáciu a motiváciu sestier v nedohľadne,“ povedal člen Prezídia a Rady komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.,
Cieľom dvojdňovej konferencie je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. hlavnou témou je vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asistentiek z medzinárodného hľadiska, ale na konferencii sa diskutuje aj o stratégii rozvoja ošetrovateľstva a PA v zahraničí, systéme vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, nových kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek či potrebe zdravotníckeho asistenta, či právnom povedomí.
Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou by nebolo možné zorganizovať vďaka partnerom podujatia. „Veľké poďakovanie patrí hlavnému partnerovi podujatia spoločnosti Artspect. Za pomoc taktiež ďakujeme partnerom podujatia (spoločnosti Sarstedt, PuliMedical, Slovcare, Zepter Slovakia, Schulke, VIDRA a spol., Multi-Mam, MARY KAY, HUM-ARJO-NIC), ako aj ostatným parnterom podujatia (mestu Levoča, mestu Vysoké Tatry, mestu Kežmarok, a mestu Poprad). V neposlednom rade ďakujeme za spropagovanie podujatia mediálnym partnerom: odbornému časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, odbornému časopisu Pielegniarstwo Specjalistyczne (pielegniarstvo špecialistyčne), ukrajinskému vedeckému a odbornému časopisu „Master of nursing“, odbornému časopisu pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence,“ dodal jeden z organizátorov a prezident Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ďalšie články v sekcii

Európska federácia sestier nesúhlasí s premenovaním zdravotníckeho asistenta na "praktickú sestru"
Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov - nízke mzdy a zlé pracovné podmienky, nie je riešením! Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú prinášajú koncepčné riešenie základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok zdravotných sestier na Slovensku je však realitou, a to neprinesie lepšie zdravotné podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre zdravotné sestry!
SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri