Úvod / Oznamy / Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou
Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou

Vysoké Tatry 21. 9. 2017 – Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problém Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien sa na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny a vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.

Celoslovenskú konferenciu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera. „Rozhodli sme sa organizovať konferenciu ako veľké strategické podujatie komory zamerané na budúcnosť ošetrovateľstva, aby sme vedeli, na čom je potrebné pracovať, akým smerom sa máme uberať, aby sme navonok vedeli komunikovať, čo je ošetrovateľstva, a čo pre spoločnosť znamená práca sestier a pôrodných asistentiek. V odbornej diskusii sme zistili, že s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek sa pasujú všetky krajiny Vyšehradskej štvorky a preto vyzývam jednotlivé vlády, aby tento problém riešili spoločne v spolupráci s európskymi inštitúciami,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.
Prezidentka Poľskej komory sestier a pôrodných asistentiek (NIPiP) Mgr. Zofia Malas, zúčastnených konferencie informovala, že Poľsko je podľa štatistík OECD v počte sestier na chvoste krajín V4, pričom sestry vyčerpáva aj to, že musia robiť celú ošetrovateľskú činnosť, keďže nemajú žiadny pomocný personál.
Predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. varuje Slovensko, aby sa nevydalo zlou cestou ako Česká republika, ktorá zrušila registráciu a celoživotné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a porušila tak smernice Európskej únie. „Z úst zástupcov ministerstva zdravotníctva stále počujeme, ako nás majú radi, ako nás potrebujú, tak nech nás konečne zaplatia, pretože bez adekvátneho platu nebude o toto povolanie v budúcnosti záujem, už teraz je v Českej republike v ročníku 16 študentov. Kompetentní by si mali konečne uvedomiť, že pokiaľ sestra nebude mať na Slovensku alebo v Česku minimálne 2000 eur na výplatu, nebude pracovať," povedal za búrlivého potlesku zúčastnených Predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. Slovenské sestry prišla osobne pozdraviť aj podpredsedníčka Maďarská komora zdravotníckych pracovníkov MESZK Dr. Katalin Papp, PhD., či docentka Natalia Shygonska, PhD. z Ošetrovateľského inštitútu v Zhytomyre na Ukrajine.
Podľa člena Prezídia a Rady komory PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s., je vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku v súlade s legislatívou Európskej únie a slovenské sestry sú využiteľné v ktorejkoľvek krajine Európy. „Nechceme zaspať na vavrínoch a chceme byť v jadre európskeho ošetrovateľstva aj napriek tomu, že ošetrovateľstvo ovplyvňuje mnoho vonkajších faktorov ako napríklad politika štátu. Upratovanie v oblasti kompetencií sestier a pôrodných asistentiek je síce na konci ale opatrenia na stabilizáciu a motiváciu sestier v nedohľadne,“ povedal člen Prezídia a Rady komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.,
Cieľom dvojdňovej konferencie je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. hlavnou témou je vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asistentiek z medzinárodného hľadiska, ale na konferencii sa diskutuje aj o stratégii rozvoja ošetrovateľstva a PA v zahraničí, systéme vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, nových kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek či potrebe zdravotníckeho asistenta, či právnom povedomí.
Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou by nebolo možné zorganizovať vďaka partnerom podujatia. „Veľké poďakovanie patrí hlavnému partnerovi podujatia spoločnosti Artspect. Za pomoc taktiež ďakujeme partnerom podujatia (spoločnosti Sarstedt, PuliMedical, Slovcare, Zepter Slovakia, Schulke, VIDRA a spol., Multi-Mam, MARY KAY, HUM-ARJO-NIC), ako aj ostatným parnterom podujatia (mestu Levoča, mestu Vysoké Tatry, mestu Kežmarok, a mestu Poprad). V neposlednom rade ďakujeme za spropagovanie podujatia mediálnym partnerom: odbornému časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, odbornému časopisu Pielegniarstwo Specjalistyczne (pielegniarstvo špecialistyčne), ukrajinskému vedeckému a odbornému časopisu „Master of nursing“, odbornému časopisu pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence,“ dodal jeden z organizátorov a prezident Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ďalšie články v sekcii

Komora vyzýva na dodržiavanie ľudských práv rodičiek rozhodnúť o tom, ako privedú na svet svoje dieťa
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) upozorňuje na to, že štát stále upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania a svedomia. Rodičky sa na Slovensku ani dnes nemôžu ľudsky rozhodnúť pre legálny pôrod v domácom prostredí, či vybrať si svoju pôrodnú asistentku, ktorá by sa o nich starala pred aj po pôrode v nemocniciach, čo ženy čoraz častejšie požadujú. Porušenie základných ľudských práv slovenských žien dokumentujú taktiež viaceré výpovede rodičiek o nevhodných praktikách zdravotného personálu v nemocniciach.
Komora víta zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním, no naďalej požaduje upraviť mzdy všetkým sestrám
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a praxou najmenej 5 rokov, no myslí si, že takéto sestry by si zaslúžili viac. Predstavitelia komory navyše upozorňujú na to, že aby bolo možné na Slovensku stabilizovať katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentkám, bude potrebné zvýšiť platy všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.
Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera ako aj ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera na akútne riešenie neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach. Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb trápi nielen nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, ale aj zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie.
SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava – SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri