Úvod / Oznamy / Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Iniciatíva Zdravé Regióny (www.zdraveregiony.sk) v spolupráci s SKIZP - Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (www.skizp.sk) a ZVLD SR - Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (www.zvld.sk) realizuje prieskum medzi kandidátmi na župana, v ktorom ich pred župnými voľbami oslovila s krátkym prieskumom názorov a postojov v oblasti zdravotníctva.

Z doterajších výsledkov prieskumu vyplýva, že kandidáti na županov ktorí sa zúčastnil prieskumu zastávajú nasledovné názory a postoje:

76 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu sú so situáciou v zdravotníctve v ich regióne skôr nespokojní alebo nespokojní.
89 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu prikladajú problematike zdravia a zdravotníctva vysokú alebo skôr vyššiu váhu.
65 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú veľmi naliehavé, 35% je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú stredne naliehavé.
59 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať významnú úlohu v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne, 35% je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať stredne významnú úlohu.
Respondenti - kandidáti na župana sú presvedčení, že riešenie problémov zdravia a zdravotníctva v regióne je otázkou:
  • Zvýšenia právomocí regiónov: 71%
  • Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov: 53%
  • Finančných prostriedkov regiónov: 53%
  • Iných faktorov: 47%
Priebežné výsledky prieskumu, vrátane podrobnejších odpovedí, je možné nájsť tu: http://zdraveregiony.sk/zdrave-regiony-prieskum-pred-zupnymi-volbami-2017/
Linku na prieskumný formulár je možné nájsť tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFSTzEXS9s1wAHtQ24lmu8F28cB4cGKIrMApTD0cXh85OQMQ/viewform
Krátke zhrnutie významu regionálneho zdravotníctva je možné nájsť tu:
http://zdraveregiony.sk/preco-potrebujeme-regionalne-zdravotnictvo/
Ďakujeme za odpovede všetkým respondentom, ktorí majú záujem o svojich občanov a hľadajú riešenia ako zvýšiť dostupnosť a kvalitu a zdravotníckych služieb s cieľom zlepšiť zdravotný stav obyvateľov regiónov Slovenska.

Za iniciatívu Zdravé Regióny,

Ján Králik
Monika Trechová
Andrea Hagovská

Iniciatíva Zdravé Regióny - www.zdraveregiony.sk - je zameraná na podporu rozvoja zdravia a zdravotníctva v regiónoch. Kontakt: info@zdraveregiony.sk

Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Trebišove
Trebišov - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trebišove Vás pozýva na Valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2018 o 14.30 hod v priestoroch jedálne NsP Trebišov, a.s.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Trebišove
Trebišov - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trebišove Vás pozýva na Valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2018 o 14.30 hod v priestoroch jedálne NsP Trebišov, a.s.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín
Trenčín - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trenčíne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2018 13.30 hodine v zasadačke OIT.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Trstenej
Trstená - Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Hornooravskej NsP Trstená si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie (delegátov) RK SK SaPA so sídlom v Hornooravskej NsP Trstená, ktoré sa uskutoční dňa 29.03.2018 (štvrtok) o 13:30 hodine v priestoroch knižnice HNsP Trstená.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri