Úvod / Oznamy / Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Iniciatíva Zdravé Regióny (www.zdraveregiony.sk) v spolupráci s SKIZP - Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (www.skizp.sk) a ZVLD SR - Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (www.zvld.sk) realizuje prieskum medzi kandidátmi na župana, v ktorom ich pred župnými voľbami oslovila s krátkym prieskumom názorov a postojov v oblasti zdravotníctva.

Z doterajších výsledkov prieskumu vyplýva, že kandidáti na županov ktorí sa zúčastnil prieskumu zastávajú nasledovné názory a postoje:

76 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu sú so situáciou v zdravotníctve v ich regióne skôr nespokojní alebo nespokojní.
89 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu prikladajú problematike zdravia a zdravotníctva vysokú alebo skôr vyššiu váhu.
65 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú veľmi naliehavé, 35% je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú stredne naliehavé.
59 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať významnú úlohu v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne, 35% je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať stredne významnú úlohu.
Respondenti - kandidáti na župana sú presvedčení, že riešenie problémov zdravia a zdravotníctva v regióne je otázkou:
  • Zvýšenia právomocí regiónov: 71%
  • Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov: 53%
  • Finančných prostriedkov regiónov: 53%
  • Iných faktorov: 47%
Priebežné výsledky prieskumu, vrátane podrobnejších odpovedí, je možné nájsť tu: http://zdraveregiony.sk/zdrave-regiony-prieskum-pred-zupnymi-volbami-2017/
Linku na prieskumný formulár je možné nájsť tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFSTzEXS9s1wAHtQ24lmu8F28cB4cGKIrMApTD0cXh85OQMQ/viewform
Krátke zhrnutie významu regionálneho zdravotníctva je možné nájsť tu:
http://zdraveregiony.sk/preco-potrebujeme-regionalne-zdravotnictvo/
Ďakujeme za odpovede všetkým respondentom, ktorí majú záujem o svojich občanov a hľadajú riešenia ako zvýšiť dostupnosť a kvalitu a zdravotníckych služieb s cieľom zlepšiť zdravotný stav obyvateľov regiónov Slovenska.

Za iniciatívu Zdravé Regióny,

Ján Králik
Monika Trechová
Andrea Hagovská

Iniciatíva Zdravé Regióny - www.zdraveregiony.sk - je zameraná na podporu rozvoja zdravia a zdravotníctva v regiónoch. Kontakt: info@zdraveregiony.sk

Ďalšie články v sekcii

SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava – SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.
Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu komory
Bratislava - Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom okrem iného nájdete aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, či informácie o benefitoch komory.
Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 nedáva sestrám nádej na zlepšenie súčasného neudržateľného stavu
Bratislava - Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 v kapitole zdravotníctvo ani v tomto roku nie je nádejou na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. V praxi to bude znamenať, že naďalej sa budú zhoršovať podmienky slovenských sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú už teraz viac ako vyťažené, čo v skutočnosti donúti ďalšie sestry k odchodu za prácou do zahraničia alebo k zmene povolania.
Workshop na tému Sestry pomáhajú prestať fajčiť
Bratislava - Dňa 20.11.2017 sa v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave bude konať seminár na tému Sestry pomáhajú prestať fajčiť, ktorý je organizovaný v rámci medzinárodného projektu Centrum excelencie - sestry východnej Európy pre kontrolu tabaku II.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri