Úvod / Oznamy / Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Iniciatíva Zdravé Regióny (www.zdraveregiony.sk) v spolupráci s SKIZP - Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (www.skizp.sk) a ZVLD SR - Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (www.zvld.sk) realizuje prieskum medzi kandidátmi na župana, v ktorom ich pred župnými voľbami oslovila s krátkym prieskumom názorov a postojov v oblasti zdravotníctva.

Z doterajších výsledkov prieskumu vyplýva, že kandidáti na županov ktorí sa zúčastnil prieskumu zastávajú nasledovné názory a postoje:

76 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu sú so situáciou v zdravotníctve v ich regióne skôr nespokojní alebo nespokojní.
89 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu prikladajú problematike zdravia a zdravotníctva vysokú alebo skôr vyššiu váhu.
65 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú veľmi naliehavé, 35% je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú stredne naliehavé.
59 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať významnú úlohu v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne, 35% je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať stredne významnú úlohu.
Respondenti - kandidáti na župana sú presvedčení, že riešenie problémov zdravia a zdravotníctva v regióne je otázkou:
  • Zvýšenia právomocí regiónov: 71%
  • Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov: 53%
  • Finančných prostriedkov regiónov: 53%
  • Iných faktorov: 47%
Priebežné výsledky prieskumu, vrátane podrobnejších odpovedí, je možné nájsť tu: http://zdraveregiony.sk/zdrave-regiony-prieskum-pred-zupnymi-volbami-2017/
Linku na prieskumný formulár je možné nájsť tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFSTzEXS9s1wAHtQ24lmu8F28cB4cGKIrMApTD0cXh85OQMQ/viewform
Krátke zhrnutie významu regionálneho zdravotníctva je možné nájsť tu:
http://zdraveregiony.sk/preco-potrebujeme-regionalne-zdravotnictvo/
Ďakujeme za odpovede všetkým respondentom, ktorí majú záujem o svojich občanov a hľadajú riešenia ako zvýšiť dostupnosť a kvalitu a zdravotníckych služieb s cieľom zlepšiť zdravotný stav obyvateľov regiónov Slovenska.

Za iniciatívu Zdravé Regióny,

Ján Králik
Monika Trechová
Andrea Hagovská

Iniciatíva Zdravé Regióny - www.zdraveregiony.sk - je zameraná na podporu rozvoja zdravia a zdravotníctva v regiónoch. Kontakt: info@zdraveregiony.sk

Ďalšie články v sekcii

Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
SKSaPA: Politici nemajú snahu riešiť nedostatok sestier
Parlament odmietol poslaneckú iniciatívu zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Komora kritizuje politikov za nesystémové a čiastkové riešenia.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri