Úvod / Oznamy / Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Iniciatíva Zdravé Regióny (www.zdraveregiony.sk) v spolupráci s SKIZP - Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (www.skizp.sk) a ZVLD SR - Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (www.zvld.sk) realizuje prieskum medzi kandidátmi na župana, v ktorom ich pred župnými voľbami oslovila s krátkym prieskumom názorov a postojov v oblasti zdravotníctva.

Z doterajších výsledkov prieskumu vyplýva, že kandidáti na županov ktorí sa zúčastnil prieskumu zastávajú nasledovné názory a postoje:

76 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu sú so situáciou v zdravotníctve v ich regióne skôr nespokojní alebo nespokojní.
89 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu prikladajú problematike zdravia a zdravotníctva vysokú alebo skôr vyššiu váhu.
65 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú veľmi naliehavé, 35% je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú stredne naliehavé.
59 % respondentov - kandidátov na župana je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať významnú úlohu v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne, 35% je presvedčených, že územná samospráva môže zohrať stredne významnú úlohu.
Respondenti - kandidáti na župana sú presvedčení, že riešenie problémov zdravia a zdravotníctva v regióne je otázkou:
  • Zvýšenia právomocí regiónov: 71%
  • Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov: 53%
  • Finančných prostriedkov regiónov: 53%
  • Iných faktorov: 47%
Priebežné výsledky prieskumu, vrátane podrobnejších odpovedí, je možné nájsť tu: http://zdraveregiony.sk/zdrave-regiony-prieskum-pred-zupnymi-volbami-2017/
Linku na prieskumný formulár je možné nájsť tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFSTzEXS9s1wAHtQ24lmu8F28cB4cGKIrMApTD0cXh85OQMQ/viewform
Krátke zhrnutie významu regionálneho zdravotníctva je možné nájsť tu:
http://zdraveregiony.sk/preco-potrebujeme-regionalne-zdravotnictvo/
Ďakujeme za odpovede všetkým respondentom, ktorí majú záujem o svojich občanov a hľadajú riešenia ako zvýšiť dostupnosť a kvalitu a zdravotníckych služieb s cieľom zlepšiť zdravotný stav obyvateľov regiónov Slovenska.

Za iniciatívu Zdravé Regióny,

Ján Králik
Monika Trechová
Andrea Hagovská

Iniciatíva Zdravé Regióny - www.zdraveregiony.sk - je zameraná na podporu rozvoja zdravia a zdravotníctva v regiónoch. Kontakt: info@zdraveregiony.sk

Ďalšie články v sekcii

Európska federácia sestier nesúhlasí s premenovaním zdravotníckeho asistenta na "praktickú sestru"
Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov - nízke mzdy a zlé pracovné podmienky, nie je riešením! Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú prinášajú koncepčné riešenie základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok zdravotných sestier na Slovensku je však realitou, a to neprinesie lepšie zdravotné podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre zdravotné sestry!
SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri