Úvod / Oznamy / Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Leviciach
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Leviciach

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Leviciach
POZVÁNKA
Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie členov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Leviciach, ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2018 14.30 hodine v reštaurácii SOŠ v Leviciach, na Záhradnej ulici č.4, (za penziónom Tillia, „Biely dom“).

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia.

 2. Otvorenie- privítanie hostí.

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA.

 4. Návrh a predloženie programu.

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva.

 6. Oboznámenie s volebnou Smernicou.

 7. Návrh a voľba členov volebnej komisie.

 8. Správa o činnosti RK SaPA.

 9. Návrh a voľba Rady regionálnej komory.

 10. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017.

 11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady regionálnej komory.

 12. Návrh a voľba kontrolného výboru regionálnej komory.

 13. Návrh rozpočtu na rok 2018.

 14. Vyhlásenie výsledkov volieb kontrolného výboru regionálnej komory.

 15. Návrh a voľba viceprezidenta pre sestry.

 16. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA.

 17. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre sestry.

 18. Návrh a voľba viceprezidenta pre pôrodné asistentky.

 19. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory.

 20. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre pôrodné asistentky.

 21. Návrh a voľba prezidenta regionálnej komory.

 22. Diskusia.

 23. Vyhlásenie výsledkov voľby prezidenta regionálnej komory.

 24. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem.

 25. Správa pracovného predsedníctva –Uznesenia – hlasovanie.

 26. Záver.

V Leviciach dňa: 01.02.2018 Mgr. Klaudia Škulová -prezidentka RK Levice
Valné zhromaždenie bude spojené aj so vzdelávacou aktivitou ( budú pridelené kredity).

Ďalšie články v sekcii

SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.
SK SaPA udelí 27 sestrám ocenenie Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) v tomto roku ocení dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Medzinárodný deň sestier 12. máj
Medzinárodný deň sestier (International Nurses Day), ktorý sa po celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej. ICN v tomto roku vyhlásila pre medzinárodný deň heslo: „Nurses: A Voice to Lead - Health is a Human Right“

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri