Úvod / Oznamy / Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Poprade
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Poprade

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Poprade
POZVÁNKA
Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2018 15.30 hod v priestoroch hotela Satel
Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie- privítanie hostí

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA

 4. Návrh a predloženie programu

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 6. Oboznámenie s volebnou Smernicou

 7. Návrh a voľba členov volebnej komisie

 8. Správa o činnosti RK SaPA

 9. Návrh a voľba Rady regionálnej komory

 10. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady regionálnej komory

 12. Návrh a voľba kontrolného výboru regionálnej komory

 13. Návrh rozpočtu na rok 2018

 14. Vyhlásenie výsledkov volieb kontrolného výboru regionálnej komory

 15. Návrh a voľba viceprezidenta pre sestry

 16. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 17. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre sestry

 18. Návrh a voľba viceprezidenta pre pôrodné asistentky

 19. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory

 20. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre pôrodné asistentky

 21. Diskusia

 22. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 23. Správa pracovného predsedníctva –Uznesenia - hlasovanie

 24. Záver

V Poprade, dňa 3.3.2018 Gabriela Kucová - prezidentka RK SaPA Poprad

Ďalšie články v sekcii

Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
SKSaPA: Politici nemajú snahu riešiť nedostatok sestier
Parlament odmietol poslaneckú iniciatívu zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Komora kritizuje politikov za nesystémové a čiastkové riešenia.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri