Úvod / Oznamy / Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať starostlivosť o tehotné ženy na takej vysokej úrovni, ktorú dnešné mladé a moderné ženy očakávajú
Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať starostlivosť o tehotné ženy na takej vysokej úrovni, ktorú dnešné mladé a moderné ženy očakávajú

Dvojdňovú vedeckú konferenciu organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi Rožňava a Nemocnicou Zvolen členom skupiny AGEL. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera, poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera či primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej. „Prax v pôrodníctve stále pomaly reaguje na zmeny požiadaviek našich žien. Je potrebné zásadne zmeniť prístup k rodičkám a k novorodencom na základe najnovších vedeckovýskumných poznatkov založených na dôkazoch. Veľmi ma mrzí, že naše nespokojné ženy so súčasným systémom radšej chodia rodiť do blízkeho pohraničia do susedných českých, alebo rakúskych pôrodníc či dokonca v hraničných prípadoch rodia doma. Vyriešiť sa to nedá zo dňa na deň, ale určite je potrebné dostať pôrodné asistentky k ženám už počas tehotenstva. Starostlivosť s normálnym priebehom tehotenstva a pôrodu patrí do rúk pôrodným asistentkám,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že pôrodným asistentkám v žiadnom prípade nejde o to, aby nahradili gynekológov či pediatrov, chcú sa len starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach tak, ako to rodičky požadujú. Rodička by mala byť stredobodom pozornosti všetkých na pôrodníckych pracoviskách, jej želania a priania o pôrode by sa mali zdravotníci v maximálnej miere snažiť naplniť. Manažéri gynekologicko-pôrodníckych oddelení si podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. musia uvedomiť, že dnes sú požiadavky a očakávania žien úplne iné, než boli v minulosti. Dnešné ženy sa na pôrod informačne pripravujú a preto nie všetky iba pasívne prijímajú pokyny od zdravotníkov, tak ako to bývalo zvykom v minulosti.Pre ženy je veľmi dôležité zachovanie intimity, a otvorená a korektná komunikácia zo strany odborníkov. Často krát si ženy pripadajú, ako keby boli neviditeľné. Je smutné, keď sa žene počas pôrodu nepredstaví lekár či zdravotnícky personál. Nie je možné, aby v pôrodniciach dochádzalo k takým hraničným situáciám, ako sa mohla verejnosť dozvedieť z dokumentu o pôrodoch od režisérky Zuzany Límovej, ktorý odkrýva bežnú rutinu pôrodných sál a spochybňuje pôrod ako „najšťastnejší moment v živote ženy,“ povedala Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že v pôrodniciach je potrebné zmeniť zaužívané stereotypy a brať do úvahy aj názory matiek.

V minulosti pôrodné asistentky podľa hlavnej organizátorky vedeckej konferencie a viceprezidentky SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriany Nemčokovej, dipl. p. a. pracovali v teréne a starali sa o ženy počas tehotenstva i v šestonedelí. Boli v rodine vítané a očakávané, pretože mamičky potrebovali získať vedomosti a zručnosti spojené s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím, nevynímajúc dojčenie a starostlivosť o novorodenca. Svoju prax vykonávali vždy v spolupráci s gynekologickou a pediatrickou ambulanciou. V súčasnosti však pôrodné asistentky vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí, čo má za následok pokles záujmu o štúdium povolania pôrodnej asistentky. Ako povedala ďalej PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., na Slovensku stúpa záujem tehotných žien a šestonedieľok o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou v domácom prostredí. „Pôrodné asistentky sú erudované a skúsené, v rámci starostlivosti sa môžu venovať životospráve, odpovedať na otázky týkajúce sa vývoju plodu, priebehu tehotenstva, ako sa stravovať v tehotenstve či počas dojčenia. Významná oblasť, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť, je príprava na pôrod. Mamičky by tiež určite privítali pomoc pri starostlivosti o dieťa po pôrode. Pomohlo by, keby poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou, bolo uhrádzané v priebehu tehotenstva a šestonedelia z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu,“ dodáva viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., ktorá je presvedčená, že pre štát by bolo oveľa efektívnejšie, ak by sa pôrodná asistentka mohla starať o ženu v tehotenstve, počas pôrodu a v šestonedelí mohla tak ako je tomu v zahraničí.
Hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová poukazuje na to, že pôrodníctvo sa neustále vyvíja a to, čo sa považovalo v minulosti za správne, nemusí byť pravdou dnes. „Stojím tu tretí rok a vždy s nádejou v srdci a v duši, že v pôrodnej asistencii konečne dôjde k nejakej pozitívnej zmene pre ženu. Pôrodníctvo potrebuje systémovú zmenu. Veľmi by som si priala, keby sme sa vrátili do histórie, keď bola pôrodná asistentka spoločnosťou veľmi vážená. Želala by som si, keby pôrodná asistentka mohla v praxi vykonávať činnosti, ktoré vie. Pôrodné asistentky vedia pracovať samostatne. Majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Vedia poskytnúť adekvátnu starostlivosť o matku a dieťa v nemocničnom i domácom prostredí,” uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová s tým, že veľkým problémom je aj samotný nedostatok pôrodných asistentiek a kompetentní sa nesnažia zvýšiť záujem mladých o toto povolanie (poslanie).
Najnovší výskum realizovaný občianskymi združeniami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy potvrdil, že porušenia ľudských práv žien pri pôrodoch v nemocniciach nie sú iba výsledkom individuálnych zlyhaní personálu, ale majú výrazne systémový charakter. „Významne k tomu prispieva nastavenie pôrodnej starostlivosti posilňujúcej hierarchiu a mocenské vzťahy zdravotníckeho personálu – medzi sebou i k rodiacim ženám. Cestou k zlepšeniu je kvalitné celoživotné vzdelávanie zvyšujúce porozumenie ľudským právam a vedúce k ich uplatňovaniu v práci lekárov, lekárok a tiež pôrodných asistentiek. Rovnako dôležité je vytvorenie nových zdravotníckych štandardov v súlade s najnovšími odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,“ dodala výkonná riaditeľka Občan, demokracia a zodpovednosť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Ďalšie články v sekcii

Európska federácia sestier nesúhlasí s premenovaním zdravotníckeho asistenta na "praktickú sestru"
Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov - nízke mzdy a zlé pracovné podmienky, nie je riešením! Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú prinášajú koncepčné riešenie základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok zdravotných sestier na Slovensku je však realitou, a to neprinesie lepšie zdravotné podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre zdravotné sestry!
SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri