Úvod / Oznamy / Mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú nízky plat, hrdzavé postele a plesnivé steny
Mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú nízky plat, hrdzavé postele a plesnivé steny

Bratislava 12. 7. 2017 – Slovenské sestry majú po svojich kolegyniach z Maďarska najnižšie platy v Európskej únii. Znie to neuveriteľne, ale študent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný plat ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku. Okrem nízkeho platu však mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú aj hrdzavé a nepolohovateľné postele, zatekajúce a plesnivé steny či korupcia v zdravotníctve.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňuje na to, že na Slovensku v posledných rokoch klesá záujem mladých ľudí vykonávať povolanie sestra. Aj pri dostatočnom naplnení uchádzačov o štúdium v odbore ošetrovateľstvo, veľa z nich odchádza už počas školy, alebo po ukončení štúdia nenastúpia do systému všetci. „Prečo je tomu tak? Tých príčin je viacero. Medzi najhlavnejšie dôvody, prečo nám do systému nepribúdajú nové sestry, je v prvom rade nízky plat, ktorý nemilo prekvapí každého mladého človeka. Absolventov ošetrovateľstva následne odradí nevyhovujúce pracovné prostredie v zdravotníckych zariadeniach, pretože si uvedomia, že v priestoroch s plesnivými a zatečenými stenami či nepolohovateľnými a hrdzavými posteľami sa nedajú ošetrovať pacienti tak, ako boli učení na školách,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že mladých ľudí od výkonu povolania odrádzajú taktiež korupcia v zdravotníctve či dlhodobá ignorácia nespokojných zdravotníkov v spoločnosti zo strany politikov. Znie to neuveriteľne, ale absolvent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný plat (1 150 €) ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku (767 €). Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., mladých ľudí uráža, že takmer trojnásobne vyšší plat dostane sestra v Írsku (2 030 €), Nemecku (2 200 €), Rakúsku (2 300 €), Veľkej Británii (2 477 €) a vo Švédsku dokonca až 3112 eur. S výnimkou Maďarska, majú od sestier na Slovensku vyššie platy v Poľsku (786 €) aj v Česku (1 000 €).
Komora len za posledných päť rokov zaznamenala o vyše polovicu novo prijatých žiadostí o vykonávanie tejto profesie. Zo štatistík SK SaPA vyplýva, že za posledných päť rokov viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo, ako pribudlo. „V mesiacoch jún až júl 2017 sme zaregistrovali 23 absolventov, z toho 1 absolvent odboru diplomovaná všeobecná sestra a 22 absolventov v odbore ošetrovateľstvo I. stupeň (Bc.). V porovnateľnom období minulého roka v mesiacoch jún až august 2016 sme zaregistrovali 102 absolventov, z toho 80 v odbore ošetrovateľstvo I. stupeň (Bc.) a 22 absolventov odboru diplomovaná všeobecná sestra,“ vysvetľuje člen Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., ktorý uvádza, že zo 42 239 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku je len 718 sestier vo veku 22-24 rokov.
Členka Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zuzana Haladová upozorňuje na to, že mnohí študenti ošetrovateľstva prehodnocujú svoje priority už počas štúdia, keď v rámci praxe prichádzajú do zdravotníckych zariadení, kde sa stretávajú s nedostatočným materiálovo-technickým zabezpečením. „Študentov ošetrovateľstva veľmi rýchlo odradí nevyhovujúce prostredie, kde sa dá veľmi ťažko poskytovať kvalitná ošetrovateľská starostlivosť. Je totiž ťažké predchádzať nozokomiálnym nákazám, keď sa v nemocniciach nachádzajú zatečené či plesnivé steny, či robiť preventívne opatrenia na zamedzenie tvorby preležaniny na hrdzavých a nepolohovateľných posteliach. Študenti si všímajú nevyhovujúci manažment práce na jednotlivých oddeleniach, veľa nadčasových hodín či unavené a vyčerpané sestry. V kontexte týchto súvislostí prehodnotia svoje priority viacerí počas štúdia, pričom ostanú len niektorí,“ povedala členka Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zuzana Haladová s tým, že mladí ľudia si začínajú uvedomovať svoju cenu a hodnotu a taktiež vedia, že z niečoho treba zaplatiť nájom, potraviny a chcú si dopriať aj relax. „Vstupom do Európskej únie sme prijali určité benefity a jedným z nich je pracovná mobilita v štátoch Európskej únie. Takže veľakrát vzdelávame ľudí pre zahraničný trh prác, kde sú podmienky aj finančné ohodnotenie oveľa lepšie,“ uviedla Mgr. Zuzana Haladová.
Podľa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Dany Zrubcovej, PhD. zahraničné zdravotnícke zariadenia robia na mnohých vysokých školách nábor študentov ošetrovateľstva už po ukončení prvého ročníka. Študenti dostanú štipendium v prípade, že sa po ukončení štúdia zaviažu pracovať v ich zdravotníckom zariadení. „Naši študenti v rámci programu Erasmus pravidelne absolvujú študijné pobyty a odborné stáže v zahraničí, a keďže manažéri zisťujú, že sú odborne veľmi dobre odborne pripravení pre prax, tak im už tam ponúkajú pracovné pozície. Sme radi, že naši absolventi získavajú po ukončení štúdia pracovné skúsenosti aj v zahraničí, problém však je, že sa už nechcú vrátiť späť, keď porovnajú pracovné podmienky v iných členských štátov Európskej únie a u nás,“ PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
A čo by malo byť motiváciou pre zvýšenie počtu záujemcov o štúdium odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie? „Problém slovenského zdravotníctva nie je vzdelávanie zdravotníkov, ako si mylne myslí predseda Výboru Národnej rady SR Štefan Zelník. Sestry a pôrodné asistentky jednoznačne potrebujú vytvoriť vhodné podmienky pre štúdium a pracovné prostredie pre výkon ich povolania, aby chceli pracovať v slovenskom zdravotníctve pre našich pacientov,“ dodáva prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ďalšie články v sekcii

Pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V. Vás srdečne pozývajú na pracovné stretnutie so sestrami a pôrodnými asistentkami Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2017 o 14:00 hod. v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava.
Umožnime chronickým pacientom, aby ich sestra mohla prísť ošetriť do domáceho prostredia
Bratislava – Na Slovensku pribúdajú starší a chronickí pacienti, pre ktorých je problém pravidelne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia. Riešením pre takýchto pacientov je domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS), ktorá však na Slovensku nie je dostatočne podporovaná a dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú. SK SaPA preto opätovne vyzýva kompetentných, aby urýchlene pripravili a prijali koncepciu rozvoja a financovania DOS, ktorá by mohla prispieť nielen k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov ale aj celkovo zefektívniť zdravotníctvo na Slovensku.
Vyšlo nové júnové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo už v poradí tridsiate číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete príspevky venované slávnostnému oceňovaniu sestier a pôrodných asistentiek ocenením BIELE SRDCE na regionálnej úrovni, ale aj iné zaujímavé články.
Zrada na sestry: Politici rokujú o vzdelávaní sestier bez nich za zatvorenými dverami
Bratislava – V Národnej rade Slovenskej republiky od 12.00 hod. zasadá komisia, ktorá má navrhnúť budúcnosť vzdelávania sestier na Slovensku bez toho, aby na pracovné stretnutie boli pozvaní oficiálni zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek, čo pripomína „Mníchovskú zradu“. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, aby na pôde parlamentu zabezpečil názorovú pluralitu a umožnil tak, aby sa k problematike vzdelávania sestier mohli vyjadriť v prvom rade samotné sestry.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri