Úvod / Oznamy / Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nedal jedinej sestre šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nedal jedinej sestre šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa

Bratislava 1. 9. 2017 – Na Slovensku je veľa šikovných sestier, ktoré by mohli zachraňovať zadlžené a korupčné zdravotníctvo, no minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ jedinej z nich nedal šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Pre mladé sestry je taktiež takmer nemožné sa dostať na pozíciu námestníčky, vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky v štátnych nemocniciach, pretože tam viaceré osoby dlhé roky sedia doslova ako „žaby na prameni“. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek viackrát upozornila Ministerstvo zdravotníctva SR na to, že na vedúcich pozíciách sú ľudia bez potrebného vzdelania či dokonca bez výberového konania, ale kompetentní nad uvedeným problémom zatvárajú oči a neriešia to.

Vedúce sestry a pôrodné asistentky sú spoluzodpovedné za stav zdravotníctva na Slovensku, keďže organizujú a riadia ošetrovateľskú prax a prax v pôrodnej asistencii. Aj preto musí ošetrovateľský tím viesť sestra s magisterským vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo, alebo bakalárskym vzdelaním v odbore pôrodná asistentka, pričom taktiež musí mať špecializáciu z klinického odboru a minimálne trojročnú prax. „Na Slovensku je mnoho sestier, ktoré spĺňajú predpoklady byť dobrými manažérkami, a predsa na niektorých pozíciách sedia roky tie iste manažérky, niektoré bez výberových konaní a bez príslušného vzdelania. Aj toto je výsledok toho, v akom stave sa nachádza slovenské ošetrovateľstvo. Je to kritika do vlastných radov ale aj do radov Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré nechce riešiť tento problém,“ konštatuje člen Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. s tým, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako regulátor a tvorca legislatívy je plne zodpovedné za kontrolu dodržiavania personálnych normatívov zdravotníckych zariadení. Zároveň sa pýta, ako je možné, že v niektorých zdravotníckych zariadeniach sa nedodržiava táto legislatívna norma a na pozíciách manažérov pre ošetrovateľstvo sedia ľudia s chýbajúcimi kvalifikačnými predpokladmi a mnohokrát aj bez absolvovania transparentného výberového konania. Člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. nerozumie tomu, ako štát môže chcieť, aby boli sestry pri lôžkach pacienta, ktorých je v súčasnosti ako šafranu, dodržiavali platnú legislatívu a Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, keď samotní vedúci pracovníci nespĺňajú ani základné predpoklady pre výkon svojej funkcie. Veď byť dobrým manažérom v ošetrovateľstve, je v prvom rade byť dobrou, vzdelanou, empatickou, a asertívnou sestrou, ktorá stmeľuje a motivuje tím.
Ako povedal ďalej člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., pred 17 rokmi sa ministri zdravotníctva na druhej konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie v Mníchove zaviazali plniť deklaráciu, ktorej cieľom je zdôrazniť potenciál sestier a pôrodných asistentiek ako výraznú politickú a sociálnu silu, ale aj zdroj pre verejné zdravie. „Škoda, že pán minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ nedal jedinej sestre, alebo pôrodnej asistentke na Slovensku možnosť manažovať fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Možno by sme potom nemali toľko zadlžených zdravotníckych zariadení, ako je tomu dnes. Dobrým príkladom je bývalá ministerka zdravotníctva Českej republiky Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ktorá je úspešnou riaditeľkou Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe,“ dodal člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.,

Ďalšie články v sekcii

SK SaPA: Už čoskoro budú môcť sestry a pôrodné asistentky viac pomáhať pacientom ako doteraz
Bratislava – Pravdepodobne už od februára budú môcť sestry podávať pacientom podľa potreby lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženej telesnej teploty, ktoré už raz predpísal lekár bez toho, aby musel pacient trpieť, kým sa lekár napríklad vráti z náročného operačného zákroku. Sestry a pôrodné asistentky by vedeli pomáhať pacientom ešte viac, no Ministerstvo zdravotníctva SR im nedalo všetky kompetencie, na ktorých sa pôvodne na pracovných rokovaniach dohodlo s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov
Bratislava – Ministerská sestra na Slovensku PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. dobrovoľne odišla z postu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na MZ SR, nakoľko dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a PA. Vedenie SK SaPA preto vyzýva ministra zdravotníctva T. Druckera, aby novej ministerskej sestre posilnil kompetencie, aby mohla efektívnejšie koordinovať ošetrovateľstvo, a taktiež prijímať zásadné opatrenia na zmeny slovenského ošetrovateľstva.
SK SaPA dostala desiatky novoročných pozdravov
Bratislava - O intenzívnej spolupráci súčasného vedenia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s partnermi na Slovensku ako aj v zahraničí svedčí množstvo novoročných pozdravov od zahraničných organizácií.
Novoročný príhovor hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
Ružomberok - Aby slovenské ošetrovateľstvo bolo odborom, ktorý bude poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostatočným počtom aj kvalitne vzdelaných sestier. Aj to je želanie hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor ošetrovateľstvo PhDr. Heleny Gondárovej-Vyhničkovej, dipl. s. sa do nového roku 2018 pre slovenské sestry a pôrodné asistentky.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri