Úvod / Oznamy / Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nedal jedinej sestre šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nedal jedinej sestre šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa

Bratislava 1. 9. 2017 – Na Slovensku je veľa šikovných sestier, ktoré by mohli zachraňovať zadlžené a korupčné zdravotníctvo, no minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ jedinej z nich nedal šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Pre mladé sestry je taktiež takmer nemožné sa dostať na pozíciu námestníčky, vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky v štátnych nemocniciach, pretože tam viaceré osoby dlhé roky sedia doslova ako „žaby na prameni“. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek viackrát upozornila Ministerstvo zdravotníctva SR na to, že na vedúcich pozíciách sú ľudia bez potrebného vzdelania či dokonca bez výberového konania, ale kompetentní nad uvedeným problémom zatvárajú oči a neriešia to.

Vedúce sestry a pôrodné asistentky sú spoluzodpovedné za stav zdravotníctva na Slovensku, keďže organizujú a riadia ošetrovateľskú prax a prax v pôrodnej asistencii. Aj preto musí ošetrovateľský tím viesť sestra s magisterským vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo, alebo bakalárskym vzdelaním v odbore pôrodná asistentka, pričom taktiež musí mať špecializáciu z klinického odboru a minimálne trojročnú prax. „Na Slovensku je mnoho sestier, ktoré spĺňajú predpoklady byť dobrými manažérkami, a predsa na niektorých pozíciách sedia roky tie iste manažérky, niektoré bez výberových konaní a bez príslušného vzdelania. Aj toto je výsledok toho, v akom stave sa nachádza slovenské ošetrovateľstvo. Je to kritika do vlastných radov ale aj do radov Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré nechce riešiť tento problém,“ konštatuje člen Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. s tým, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako regulátor a tvorca legislatívy je plne zodpovedné za kontrolu dodržiavania personálnych normatívov zdravotníckych zariadení. Zároveň sa pýta, ako je možné, že v niektorých zdravotníckych zariadeniach sa nedodržiava táto legislatívna norma a na pozíciách manažérov pre ošetrovateľstvo sedia ľudia s chýbajúcimi kvalifikačnými predpokladmi a mnohokrát aj bez absolvovania transparentného výberového konania. Člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. nerozumie tomu, ako štát môže chcieť, aby boli sestry pri lôžkach pacienta, ktorých je v súčasnosti ako šafranu, dodržiavali platnú legislatívu a Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, keď samotní vedúci pracovníci nespĺňajú ani základné predpoklady pre výkon svojej funkcie. Veď byť dobrým manažérom v ošetrovateľstve, je v prvom rade byť dobrou, vzdelanou, empatickou, a asertívnou sestrou, ktorá stmeľuje a motivuje tím.
Ako povedal ďalej člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., pred 17 rokmi sa ministri zdravotníctva na druhej konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie v Mníchove zaviazali plniť deklaráciu, ktorej cieľom je zdôrazniť potenciál sestier a pôrodných asistentiek ako výraznú politickú a sociálnu silu, ale aj zdroj pre verejné zdravie. „Škoda, že pán minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ nedal jedinej sestre, alebo pôrodnej asistentke na Slovensku možnosť manažovať fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Možno by sme potom nemali toľko zadlžených zdravotníckych zariadení, ako je tomu dnes. Dobrým príkladom je bývalá ministerka zdravotníctva Českej republiky Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ktorá je úspešnou riaditeľkou Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe,“ dodal člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.,

Ďalšie články v sekcii

Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou
Vysoké Tatry – Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problém Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien sa na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny a vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.
Vyšlo nové letné číslo informačného bulletinu SK SaPA v
Vyšlo letné dvojčíslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete okrem iného aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, ale aj právnu poradňu či informácie o benefitoch komory. Aktuálne číslo je tak trochu špeciálne, pretože je v „novom šate“.
Za posledný rok kompetentní pre slovenské sestry reálne nič nespravili
Bratislava – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker už má rok na svojom pracovnom stole návrh Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na systémové riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, no k dnešnému dňu nie je schválený jediný konkrétny návrh, ktorý by stabilizoval akútny nedostatok personálu v slovenskom zdravotníctve. Predstavitelia komory preto vyzývajú šéfa rezortu zdravotníctva, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.
Pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V. Vás srdečne pozývajú na pracovné stretnutie so sestrami a pôrodnými asistentkami Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2017 o 14:00 hod. v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri