Úvod / Oznamy / Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb
Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb

Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera ako aj ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera na akútne riešenie neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach. Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb trápi nielen nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, ale aj zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie.

Na vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa pravidelne obracajú sestry z nezdravotníckych zariadení s prosbou o pomoc ich neudržateľnej situácie. Najnovšie komoru kontaktovali zdravotníci z Centra sociálnych služieb Bôrik Nitrianske Pravno s výzvou k riešeniu ich vážnej situácie. „V našom zariadení pracujú sestry s vysokoškolským vzdelaním, špecializáciou v danom odbore. Zvyšovanie kvalifikácie si vyžaduje zákon, ale už sa zabúda na finančné ohodnotenie. Odbornú činnosť zväčša vykonávajú sestry, nakoľko lekár do zariadenia chodí len dvakrát do týždňa v určené dni. Sestry robia okrem svojej odbornej práce aj prácu pomocného zdravotníckeho personálu, nakoľko je málo opatrovateliek na počet klientov. Plat za našu prácu sa blíži k minimálnej mzde 435 €. Priemerná mzda na Slovensku dosahuje odhadom 945 €. Táto suma je pre nás vidina krásneho platu, ktorý nedosahujeme ani po 20 ročnej praxi s príplatkami. Tie sú buď smiešne nízke, alebo žiadne,” uvádza sa vo výzve na riešenie situácie zdravotníckych pracovníkov CSS Bôrik Nitrianske pravno s tým, že na oddelení so 46 klientmi, ktorí majú len psychiatrické diagnózy (závislosti, schizofrénia a pod.), je sestra sama s jednou opatrovateľkou za príplatok 30 €. Sestry z okresu Prievidza sa už obrátili so žiadosťou o riešenie na Vyššou územnom celku Trenčín, kde si ich posúvali medzi oddeleniami zdravotníctva a sociálnej sféry a nakoniec im povedali, že na zvyšovanie platov nie sú prostriedky, musia byť trpezlivé, možno nejaké odmeny raz za rok. “Sme zo všetkého unavené, sklamané a hlavne demotivované. Nedostatok personálu, nízke mzdy, čím ďalej tým väčšie nároky na pracovné výkony, pribúda administratíva, klienti a príbuzní sú náročnejší... To všetko nás nesmierne zaťažuje. Nervozita a únava sa prejavuje aj na pracovných vzťahoch v kolektíve. Možno personálu je papierovo dostatok, ale viacero z nás je na dlhodobých práceneschopných, pretože námaha sa odrazí na pohybovom aparáte, chrbtici a znovu je nás málo. Je to začarovaný kruh. Drží nás tu len jedno, keby sme nemali túto robotu radi, tak utečieme,” uvádza sa ďalej vo výzve zdravotníkov z Centra sociálnych služieb Bôrik Nitrianske Pravno na riešenie ich problémov.

Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. je situácia v nezdravotníckych zariadeniach neudržateľná a vyžaduje si urýchlené riešenie kompetentných. „Dlhodobo v komore upozorňujeme kompetentných na nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie sestier všetkých sestier na Slovensku, vrátane sestier pracujúcich v centrách sociálnych služieb. Uvedené problémy v zariadeniach sociálnych služieb sa týkajú dvoch rezortov a kompetentní by sa mali prestať vyhovárať na druhého. Za jeden stôl by si konečne mali sadnúť minister zdravotníctva Tomáš Drucker ako aj minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, aby sa dohodli na akútnom riešení neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Na akútne riešenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych službách vyzvali aj účastníci XIV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, ktorá sa tento rok konala v Ružomberku. Ako povedala organizátorka konferencie a viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach PhDr. Margita Kosturiková, v zariadeniach sociálnych služieb je čoraz zložitejšie starať sa o chronických pacientov aj z toho dôvodu, že sestra nemôže podať liek bez predchádzajúceho rozhodnutia lekára, ktorý do zariadenia často zájde v priemere raz za týždeň. Sestra napríklad podľa platnej legislatívy nemôže bez písomnej ordinácie podať klientovi/pacientovi liek pri horúčke, od bolesti, na spanie, na močenie, na vysoký tlak a pod. Právne neobstojí ani ordinácia „podľa potreby“ a máloktorý lekár bez vyšetrenia polymorbídneho pacienta si zoberie na zodpovednosť písomnú ordináciu typu: podať liek proti horúčke nad 38,5°C, podať liek pri problémoch s močením pod napr. 500 ml/24 hodín, podať liek pri TK nad 170/100 mmHg. Telefonická konzultácia s lekárom napr. na LSPP nemá právny podklad, pretože sestra v prípade súdnych sporov v prípade poškodenia zdravia, ohrozenia života, resp. fatálnych následkov u klienta/pacienta v prípade telefonicky ordinovaného lieku nemá doklad o ordinovaní lieku lekárom. Pre sestru preto ostáva možnosť klienta/pacienta s akútnym zdravotným problémom dopraviť na LSPP, kde klient/pacient musí uhradiť poplatok 2 €, kde sa plánuje zvýšenie poplatku na 10 €. “Nastáva otázka: odkiaľ zoberú klienti/pacienti finančné prostriedky na tieto poplatky, keď mnohým neostáva ani na lieky? Ostáva ešte jedna absurdná možnosť: nechať u pacienta zhoršiť zdravotný stav do takej miery, až to bude indikované na zavolanie posádky RLP a lekár písomne uvedie svoju ordináciu. Veď nakoniec každá bolesť, horúčka môžu u krehkého polymorbídneho klienta vyvolať napr. bolesť na hrudníku, ktorá vzniká z nedostatočného prekrvenia srdcového svalu, čo je v konečnom dôsledku indikácia na výjazd posádky RLP,” dodáva viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach PhDr. Margita Kosturiková.

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva
Bratislava 05. 10. 2018 – Postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v súčasnosti. Toto sú nosné témy prestížnej, odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien III.“, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 10. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci, a ktorú už po tretí krát organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia sa koná pod záštitou ministerstva zdravotníctva SR a Európskej federácie sestier (EFN), ktorá bude na podujatí zastúpená prezidentkou Elizabeth Adams, či Paulom de Rueve, generálnym sekretárom EFN.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry
Bratislava 26. 9. 2018 – Ambulantné sestry a pôrodné asistentky pobúrilo vyjadrenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Jany Bendovej, ktorá prácu sestry na ambulancii všeobecného lekára chápe iba ako meranie teploty, odber krvi, vyšetrenie moču a podávanie injekcií. Týmto postojom v očiach verejnosti vykresľuje obraz sestier, ako len pasívnych vykonávateľov príkazov lekára. Pravdou však je, že v ambulancii všeobecného lekára sestra vykonáva aj mnoho činností spojených s preventívnou starostlivosťou a manažovaním akútnych a chronických stavov, spolupracuje s lekárom pri posudkových činnostiach (napr. vedenie evidencie dočasne práceneschopných).
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
SKSaPA: Politici nemajú snahu riešiť nedostatok sestier
Parlament odmietol poslaneckú iniciatívu zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Komora kritizuje politikov za nesystémové a čiastkové riešenia.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri