Úvod / Oznamy / Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb
Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb

Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera ako aj ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera na akútne riešenie neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach. Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb trápi nielen nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, ale aj zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie.

Na vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa pravidelne obracajú sestry z nezdravotníckych zariadení s prosbou o pomoc ich neudržateľnej situácie. Najnovšie komoru kontaktovali zdravotníci z Centra sociálnych služieb Bôrik Nitrianske Pravno s výzvou k riešeniu ich vážnej situácie. „V našom zariadení pracujú sestry s vysokoškolským vzdelaním, špecializáciou v danom odbore. Zvyšovanie kvalifikácie si vyžaduje zákon, ale už sa zabúda na finančné ohodnotenie. Odbornú činnosť zväčša vykonávajú sestry, nakoľko lekár do zariadenia chodí len dvakrát do týždňa v určené dni. Sestry robia okrem svojej odbornej práce aj prácu pomocného zdravotníckeho personálu, nakoľko je málo opatrovateliek na počet klientov. Plat za našu prácu sa blíži k minimálnej mzde 435 €. Priemerná mzda na Slovensku dosahuje odhadom 945 €. Táto suma je pre nás vidina krásneho platu, ktorý nedosahujeme ani po 20 ročnej praxi s príplatkami. Tie sú buď smiešne nízke, alebo žiadne,” uvádza sa vo výzve na riešenie situácie zdravotníckych pracovníkov CSS Bôrik Nitrianske pravno s tým, že na oddelení so 46 klientmi, ktorí majú len psychiatrické diagnózy (závislosti, schizofrénia a pod.), je sestra sama s jednou opatrovateľkou za príplatok 30 €. Sestry z okresu Prievidza sa už obrátili so žiadosťou o riešenie na Vyššou územnom celku Trenčín, kde si ich posúvali medzi oddeleniami zdravotníctva a sociálnej sféry a nakoniec im povedali, že na zvyšovanie platov nie sú prostriedky, musia byť trpezlivé, možno nejaké odmeny raz za rok. “Sme zo všetkého unavené, sklamané a hlavne demotivované. Nedostatok personálu, nízke mzdy, čím ďalej tým väčšie nároky na pracovné výkony, pribúda administratíva, klienti a príbuzní sú náročnejší... To všetko nás nesmierne zaťažuje. Nervozita a únava sa prejavuje aj na pracovných vzťahoch v kolektíve. Možno personálu je papierovo dostatok, ale viacero z nás je na dlhodobých práceneschopných, pretože námaha sa odrazí na pohybovom aparáte, chrbtici a znovu je nás málo. Je to začarovaný kruh. Drží nás tu len jedno, keby sme nemali túto robotu radi, tak utečieme,” uvádza sa ďalej vo výzve zdravotníkov z Centra sociálnych služieb Bôrik Nitrianske Pravno na riešenie ich problémov.

Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. je situácia v nezdravotníckych zariadeniach neudržateľná a vyžaduje si urýchlené riešenie kompetentných. „Dlhodobo v komore upozorňujeme kompetentných na nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie sestier všetkých sestier na Slovensku, vrátane sestier pracujúcich v centrách sociálnych služieb. Uvedené problémy v zariadeniach sociálnych služieb sa týkajú dvoch rezortov a kompetentní by sa mali prestať vyhovárať na druhého. Za jeden stôl by si konečne mali sadnúť minister zdravotníctva Tomáš Drucker ako aj minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, aby sa dohodli na akútnom riešení neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Na akútne riešenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych službách vyzvali aj účastníci XIV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, ktorá sa tento rok konala v Ružomberku. Ako povedala organizátorka konferencie a viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach PhDr. Margita Kosturiková, v zariadeniach sociálnych služieb je čoraz zložitejšie starať sa o chronických pacientov aj z toho dôvodu, že sestra nemôže podať liek bez predchádzajúceho rozhodnutia lekára, ktorý do zariadenia často zájde v priemere raz za týždeň. Sestra napríklad podľa platnej legislatívy nemôže bez písomnej ordinácie podať klientovi/pacientovi liek pri horúčke, od bolesti, na spanie, na močenie, na vysoký tlak a pod. Právne neobstojí ani ordinácia „podľa potreby“ a máloktorý lekár bez vyšetrenia polymorbídneho pacienta si zoberie na zodpovednosť písomnú ordináciu typu: podať liek proti horúčke nad 38,5°C, podať liek pri problémoch s močením pod napr. 500 ml/24 hodín, podať liek pri TK nad 170/100 mmHg. Telefonická konzultácia s lekárom napr. na LSPP nemá právny podklad, pretože sestra v prípade súdnych sporov v prípade poškodenia zdravia, ohrozenia života, resp. fatálnych následkov u klienta/pacienta v prípade telefonicky ordinovaného lieku nemá doklad o ordinovaní lieku lekárom. Pre sestru preto ostáva možnosť klienta/pacienta s akútnym zdravotným problémom dopraviť na LSPP, kde klient/pacient musí uhradiť poplatok 2 €, kde sa plánuje zvýšenie poplatku na 10 €. “Nastáva otázka: odkiaľ zoberú klienti/pacienti finančné prostriedky na tieto poplatky, keď mnohým neostáva ani na lieky? Ostáva ešte jedna absurdná možnosť: nechať u pacienta zhoršiť zdravotný stav do takej miery, až to bude indikované na zavolanie posádky RLP a lekár písomne uvedie svoju ordináciu. Veď nakoniec každá bolesť, horúčka môžu u krehkého polymorbídneho klienta vyvolať napr. bolesť na hrudníku, ktorá vzniká z nedostatočného prekrvenia srdcového svalu, čo je v konečnom dôsledku indikácia na výjazd posádky RLP,” dodáva viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach PhDr. Margita Kosturiková.

Ďalšie články v sekcii

Komora vyzýva na dodržiavanie ľudských práv rodičiek rozhodnúť o tom, ako privedú na svet svoje dieťa
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) upozorňuje na to, že štát stále upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania a svedomia. Rodičky sa na Slovensku ani dnes nemôžu ľudsky rozhodnúť pre legálny pôrod v domácom prostredí, či vybrať si svoju pôrodnú asistentku, ktorá by sa o nich starala pred aj po pôrode v nemocniciach, čo ženy čoraz častejšie požadujú. Porušenie základných ľudských práv slovenských žien dokumentujú taktiež viaceré výpovede rodičiek o nevhodných praktikách zdravotného personálu v nemocniciach.
Komora víta zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním, no naďalej požaduje upraviť mzdy všetkým sestrám
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a praxou najmenej 5 rokov, no myslí si, že takéto sestry by si zaslúžili viac. Predstavitelia komory navyše upozorňujú na to, že aby bolo možné na Slovensku stabilizovať katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentkám, bude potrebné zvýšiť platy všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.
SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava – SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.
Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu komory
Bratislava - Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom okrem iného nájdete aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, či informácie o benefitoch komory.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri