Najnovšie videá

Oznamy

Sestry veria, že zmena trestného zákona, kedy sa zdravotnícki pracovníci pri výkone povolania stávajú chránenou osobou, odradí pacientov od agresívnych útokov
Bratislava – SK SaPA očakáva, že zvýšená legislatívna ochrana zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania čoskoro prispeje k celkovému zníženiu fyzických a verbálnych útokov na sestry a pôrodné asistentky od agresívnych pacientov a ich rodinných príslušníkov.
SK SaPA: Pán minister, je čas konať, sestry a pôrodné asistentky očakávajú lepšie zdravotníctvo
Bratislava – Ak by mali sestry zhodnotiť doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva T. Druckera v roku 2016, tak by mu udelili známku tri mínus. SK SaPA, ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, šéfovi rezortu zdravotníctva pripomína, že už je vo funkcii dostatočne dlho nato, aby priniesol prvé opatrenia na zlepšenie zdravotníctva, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj zdravotníci.
Vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
Oznamujeme Vám, že u odborného garanta certifikovaných pracovných činností sa môžete prihlásiť na vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok.
Vyšlo vianočné dvojčíslie informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo vianočné dvojčíslie informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Aktuálne vydanie, ale aj staršie čísla si môžete prečítať cez knižnicu internetovej stránky SK SaPA.

Podujatia

Tlačová konferencia: Aké bolo slovenské zdravotníctvo v minulom roku a aké by malo byť v roku 2017?
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s členom Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milanom Laurincom, PhD., dipl. s. a členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou. 10. januára 2017 na tlačovej konferencii v Dome novinárom zhodnotili doterajšiu činnosť ministra zdravotníctva T. Druckera a predstavili očakávania sestier a pôrodných asistentiek od tvorcov zákona.
Predstavitelia komory na rozporovom konani tlmočili zásadné pripomienky k spornej vyhláške
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s členom Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milanom Laurincom, PhD., dipl. s. v pondelok 12. decembra 2016 na MZ SR zúčastnili rozporového konania v súvislosti s návrhom vyhlášky, ktorou Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje rozšíriť kompetencie zdravotníckym asistentom.
Aktívne sme sa zúčastnili na IV. medzinárodnom kongrese POUZP
Ostrava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa na čele s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. zúčastnili IV. medzinárodného kongresu Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s., ktorý sa konal v dňoch 7. a 8. októbra 2016 v multifunkčnej aule Gong v Ostrave.
Vystúpili sme na IX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
Nové Zámky - Členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. sa spolu s členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou zúčastnili IX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, ktorá sa konala v dňoch 20. a 21.10. 2016 v priestoroch kinosály FN v Nových Zámkoch.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri