analytics SKSaPA |
Ste členom komory? Prihláste sa!
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zatvoriť

Aktuality a oznamy

E - learning, AD testy
Výsledkom rokovaní SK SaPA so spoločnosťou Zdravé stránky s.r.o. je pokračujúca spolupráca pri organizovaní e-learnigových aktivít v priebehu roku 2014. Sestrám/PA, ktoré absolvujú ADtesty budú kredity pridelené na základe úspešnosti riešenia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.
Pridané dňa: 03.04.2014
ČASOPIS „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“
Dovoľte aby sme Vás informovali, že dnešným dňom (t. j. 03. 03. 2014) bolo na našej webovej stránke zverejnené prvé tohtoročné číslo e – časopisu „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“.
Pridané dňa: 03.03.2014
Vypovedanie zmluvy o poistení právnej ochrany v poisťovni Wüstenrot
SK SaPA vypovedala zmluvu o poistení právnej ochrany v poisťovni Wüstenrot.
Pridané dňa: 18.02.2014
Poukázanie 2% z daní Občianskemu združeniu pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
Pre poukázanie 2% z daní Občianskemu združeniu pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek je potrebné vykonať nasledovné:
Pridané dňa: 01.02.2014

Z činnosti komory

Na miesto sestry zdravotnícky asistent?
Budú pacienti spokojní, ak výkony, ktoré má v kompetencii sestra im bude realizovať zdravotnícky asistent, alebo lekár, ktorí na to nemajú vzdelanie?
Pridané dňa: 15.04.2014
Stanovisko prezidentky SK SaPA k vyjadreniam na FB a v médiách
Je mi veľmi ľúto, že kolegyne, kolegovia, ako aj ostatní diskutujúci na sociálnych sieťach boli „manipulovaní“ a že sa začali vzájomne napádať, chytať za slovíčka, ba až nepekne osočovať. Som presvedčená, že aj toto bolo účelové v kontexte celospoločenských udalostí, ktoré sa dotýkajú sestier a pôrodných asistentiek.
Pridané dňa: 22.03.2014
"Pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku"
Na základe spolupráce SK SaPA s Asociáciou sestier a pacientov Vás prosíme o vyplnenie dotazníka "Pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku"
Pridané dňa: 27.02.2014
Reakcie zástupcov Fakúlt s akreditovanými študijnými odbormi Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia - členov Národnej komisie pre vzdelávanie a prax SK SaPA - na vyjadrenia prof. MUDr. Petra Labaša, CSc
Lekár je predstaviteľom medicíny a sestra predstaviteľkou ošetrovateľstva, ich práca sa navzájom prelína a dopĺňa! Ich spoločným objektom záujmu je pacient, ktorý má právo na to, aby mu bola poskytnutá adekvátna starostlivosť lekárska a ošetrovateľská na odbornej úrovni!
Pridané dňa: 20.02.2014

Monitoring médií

Portál podakujsestre.sk je spustený
Pri príležitosti spustenia projektu "Poďakuj sestre", ktorý realizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. sa uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorovej, garanta projektu Ing. Jána Iva Bera a Mgr. Bc. Zuzany Zolákovej, ktorá je zodpovedná za vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek v rámci projektu.
Pridané dňa: 24.04.2014
Sestry alebo asistenti. Lekári si chcú vyberať
"Lekári si neuvedomujú, že sestra má byť ich partnerom a nie ich záťažou. Pokiaľ to lekári budú brať, že sme pre nich drahí, tak kto zostane v ambulancii. Lekár a nikto?" pridal sa riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Milan Laurinc. Zdravotnícky asistent je podľa neho pre lekárov lacnou pracovnou silou. Zámer lekárov považuje Laurinc za návrh nad rámec zdravotníckeho výnosu. "Predpokladám, že to takto bude vnímať aj ministerstvo zdravotníctva a pripomienku lekárov nebudú akceptovať," dodal Laurinc.
Pridané dňa: 14.04.2014
Oprava. Ad: Ambulancie bez sestier
V správe s názvom Ambulancie bez sestier? ktorý sme uverejnili v Zdravotníckych novinách č. 13 bolo uvedené, že ministerstvo zdravotníctva v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele výnosu MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení akceptovalo pripomienky, ktoré navrhla Slovenská lekárska komora.
Pridané dňa: 11.04.2014
Kto snahu iba predstiera
Ministerka zdravotníctva zvolila pri riešení ohodnotenia zdravotníkov zaujímavú taktiku - jeden návrh, ktorý by mal vyhovovať všetkým. Skĺbiť pod jeden zákon diametrálne odlišné profesie s rôznym charakterom práce, stupňom zodpovednosti, typom a úrovňou kvalifikácie, je slepá ulička. Každý legitímny názor, že ohodnotenie by sa malo riešiť pre každú skupinu zdravotníkov, prijíma ako neprijateľné kacírstvo.
Pridané dňa: 11.04.2014

Kalendár podujatí

Najbližšie podujatie:
17.05.2014
1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri